Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Par som tittar på husbygge

Bygga nytt, bygga till, bygga om – privat

När du ska bygga om eller till så att det påverkar fastighetens anslutningar till vatten eller avlopp behöver du anmäla detta till VA SYD. För att ansluta till VA SYDs ledningsnät ska du skicka in en del handlingar till oss och betala anläggningsavgift.

När behöver du kontakta oss?

 • Bygga om eller till så att det påverkar VA-anslutningarna på fastigheten
 • Bygga nytt, gäller även gästhus eller Attefallshus som utrustas som beboelig yta med hygien- eller matlagningsmöjligheter
 • Bygga pool eller utedusch
 • Vad behöver du göra?

  1. Ordna bygglov

  Skicka en bygglovsansökan till din kommun. I ansökan ska du utse en kontrollansvarig. Observera att det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig.

  2. Skicka ansökningar och dokument till VA SYD

  I samband med att du söker bygglov ska du skicka in:

  • Servisanmälan. Gör en servisanmälan
  • En anmälan om abonnemang för vatten och avlopp. Anmälan om abonnemang för vatten och avlopp
  • Eventuell ansökan om byggvatten. Detta kan du göra i din anmälan om abonnemang för vatten och avlopp. Om du som fastighetsägare inte själv ska betala avgifterna för byggvatten, ska separat anmälan för detta skickas in av fakturamottagaren för byggvattnet.
  • Situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar tomten, byggnaderna och omgivningen ovanifrån.
  • Ritning över inre och yttre vatten och avlopp. Allt dagvatten ska passera brunn med sandfång och vattenlås och redovisas på ritning. Vattenmätarens placering inom fastigheten ska framgå på ritningen.

  Dokument som inte kan skickas in digitalt, skickas till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö.

  Vad händer sen?

  1. VA SYD granskar inskickade handlingar och ritningar. Därefter utfärdas granskningsintyg. Eventuella anmärkningar ska åtgärdas snarast.
  2. När VA SYD fått in alla efterfrågade handlingar kan servisarbeten utföras. Du blir då kontaktad av VA SYD för att boka en tid när arbetet kommer att utföras.

  När kan jag få tillgång till vatten och avlopp?

  Före leverans av vatten, ska anläggningsavgiften vara betald. VA SYD skickar faktura när efterfrågade handlingar är inkomna och godkända, bygglov beviljat samt servis/serviser är utförda.

  Kontrollansvarig ska kontakta VA SYD minst 5 arbetsdagar innan det är dags för besiktning på fastigheten samt provtryckning av vattenservisen. Observera att VA SYD inte utför provtryckning eller tillhandahåller provtryckningsutrustning.

  Besiktning ska göras på:

  • Inkopplingar till kallvatten, spillvatten och dagvattennätet innan det höljs.
  • Vattenmätarkonsol samt mätställets placering. Konsolen ska vara med skjuthylsa och kontrollerbar backventil ska vara monterad på utgående ledning efter vattenmätaren. Tänk på att vattenmätaren måste skyddas mot frost och övrig yttre påverkan. Bilden visar en godkänd installation.
   Installation för vattenmätare med konsol, avstängningsventiler, och kontrollerbar backventil

  Efter att insända handlingar är godkända, besiktningar är utförda och godkända samt anläggningsavgift betald, är det nu möjligt att få monterat vattenmätare och vattnet påsläppt. Kontakta VA SYD i god tid för tidbokning.

  Om du har byggvatten under byggtiden och fastigheten börjar bli klar att tas i bruk, måste VA SYD kontaktas i god tid för slutbesiktning av mätstället, nedmontering av byggvattenmätaren, uppsättning av ordinarie vattenmätare samt slutligen ändring av VA-avgifterna. Detta är alltid fastighetsägarens ansvar att VA SYD informeras.

  Sidan uppdaterad: 8 december 2021 15:54

  Innehållsansvarig: webbredaktionen