Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Abonnemang för vattenkiosk

I VA SYDs vattenkiosker kan du tanka vatten snabbt och smidigt. Du behöver teckna ett abonnemang för att tanka från en vattenkiosk. 

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Här kan den som är i behov av stora mängder vatten fylla på en tank snabbt och smidigt. Vattnet i vattenkiosken kallas för tekniskt vatten, inte dricksvatten. Anledningen är att vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning.

Du får du en nyckel till vattenkiosken och faktureras efter tankning. Pris per nyckel är 500 kronor inklusive moms. Kostnad per kubikmeter från 2021-01-01 är 24,48 kronor inklusive moms.

Ta med egen slang och klokoppling när du tankar. Klokopplingen ska vara av typen 32x63, övergångskoppling SMS 1181.

Sidan uppdaterad: 24 juni 2021 15:05

Innehållsansvarig: webbredaktionen