Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Riktlinjer för verksamheter

De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Beroende på verksamhetstyp kan det vid företags VA-anslutning finnas särskilda krav både från VA SYD och olika myndigheter. VA SYD ställer i vissa fall krav för att skydda ledningsnät och vattenkvalitet.

Här listas några saker som kan vara aktuella för din typ av verksamhet:

För att installera ett sprinklersystem krävs en ansökan om sprinklerservis. Ny ansökan ska även skickas in vid ombyggnad av befintlig sprinkleranläggning.

Sprinkler

Alla restauranger och liknande verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad.

Fettavskiljare

För att få släppa ut länsvatten eller vatten från borrning till det kommunala vattenledningsnätet krävs en ansökan hos VA SYD.

Utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

Avloppsvatten som uppkommer inom industri och andra verksamheter kan innehålla kemikalier eller andra föroreningar och ska därför hanteras på ett miljösäkert sätt.

Hantering av skurvatten

Hantering av fordonstvättar och spolplattor

Det är obligatoriskt för verksamheter med utsläpp av processavloppsvatten till VA SYDs ledningsnät att lämna in en kemikalieförteckning.

Lämna in kemikalieförteckning

Sidan uppdaterad: 24 juni 2021 15:05

Innehållsansvarig: webbredaktionen