Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Borr

Ansökan om utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

Olika utsläpp som orsakar föroreningar, försurning och övergödning är bara några exempel på resultatet av mänsklig aktivitet som påverkar vår vattenmiljö negativt.  Här kan du läsa om hur du ska agera för att vi ska få en bättre vattenmiljö och undvika onödiga utsläpp till sjöar och vattendrag. Informationen riktar sig mest till dig som är företagare men även till privatpersoner såsom villaägare som till exempel borrar för grundvattenvärme.

För att få släppa ut länsvatten eller vatten från borrning till det kommunala vattenledningsnätet krävs en ansökan hos VA SYD.

För att verksamheter, företag eller industri ska kunna släppa ut länsvatten eller vatten från borrning behöver VA SYD godkänna det i förväg. Ansökan ska vara hos oss senast 3 veckor innan önskat startdatum.

Länsvatten är ett vitt begrepp för allt vatten som kan rinna eller pumpas bort från en arbetsplats. Länsvatten kan uppkomma i samband med schaktning, sprängning eller borrning.

Anledningen är att den här typen av vatten ofta innehåller partiklar som kan orsaka driftstörningar i våra ledningar. I värsta fall kan höga halter av föroreningar ha negativ effekt på fisk och vattendrag.

Blankett för ansökan om tillfälligt utsläpp av länsvatten
Blankett för ansökan om tillfälligt utsläpp av vatten från borrning

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen