Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Par som tittar på husbygge

Byggvatten till bodetablering

Om det behövs vatten under byggtiden vid om-, till- eller nybyggnation kan finns möjlighet att ansluta byggvatten. Byggvatten kan anslutas via servis eller via brandpost.

Det finns flera sätt att gå tillväga för att få anslutning till byggvatten. Det beror på om du har anslutningspunkter till vatten och avlopp eller inte. Kontakta VA SYD i god tid innan byggstart för att säkerställa om det finns möjlighet att ansluta till vatten och avlopp.

Byggvatten via befintlig servis

Om den som skickar in ansökan inte är ägare till fastigheten där etableringen behövs, krävs en överenskommelse med fastighetsägaren för lån av etableringsytan under byggtiden.

Skicka in:

Detta gäller också vid behov av avlopp under byggtiden. Principritning för tillfälligt avloppsvatten

Innan VA SYDs vattenmätare kan monteras och leverans av vatten kan ske, ska alla handlingar kommit till VA SYD och vara godkända, vattenservisen ska vara provtryckt samt besiktning utförd på:

  • Inkopplingar till kallvatten och eventuellt spillvatten innan det höljs.
  • Mätställets placering. Vattenmätarkonsol med avstängningsventiler, skjuthylsa samt kontrollerbar backventil ska vara monterad. Backventilen ska vara monterad på utgående ledning efter vattenmätaren. Tänk på att mätaren måste skyddas mot frost och annan yttre påverkan.

Godkänd installation

Godkänd installation vattenmätare 

Kontakta VA SYD minst fem dagar innan för besiktning och medverkan vid provtryckning. Observera att VA SYD inte utför provtryckning eller tillhandahåller provtryckningsutrustning.

Avsluta leverans av byggvatten

När det börjar närma sig att byggvatten inte längre behövs, ska VA SYD kontaktas i god tid via mejl för:

  • Vattenavstängning
  • Nedmontering av VA SYDs vattenmätare
  • Information om eventuell proppning/borttagning av serviserna
  • Fotodokumentation ska insändas till VA SYD för godkännande innan det höljs

Observera att vattenavstängning och nedmontering av vattenmätaren endast får utföras av VA SYD

Kostnad för byggvatten

Byggvatten via servis kostar olika beroende på i vilken kommun du bygger. Storleken på avgiften är angiven i varje kommuns VA-taxa. I vissa fall kan VA SYD besluta att annan avgift tas ut. För mer information om kostnader kontakta Kundservice.

Årsavgift för vatten via brandpoströr (faktureras per dygn) är 98 112 kr inkl. moms (78 489,60 kr exkl. moms). Engångsavgift per uppkoppling är 4 750 kr inkl. moms (3 800 kr exkl. moms).

Byggvatten via brandpost

Om inte anslutningspunkter för vatten finns, är det kanske möjligt att lösa anslutning med tillfälligt vatten från brandpost. Du ansöker här senast fyra veckor innan önskat startdatum.

Sidan uppdaterad: 1 januari 2022 06:00

Innehållsansvarig: webbredaktionen