Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Den hållbara staden (åk 5 - uppåt)

Hur ser en hållbar stad ut och hur kan du påverka den? Den hållbara staden är en interaktiv utställning som fokuserar på hur vatten, avfall och energi hanteras i en hållbar stad. Genom upplevelser presenteras och diskuteras utmaningar och lösningar. 

Den hållbara staden är Kretseums permanenta utställning där besökarna guidas genom en interaktiv upplevelse med dramaturgiskt flöde. Inledningsvis presenteras de utmaningar jorden står inför och vi diskuterar resursfördelning, konsumtion, avfall, energianvändning och utsläpp. Denna del av utställningen sker genom olika bildspel och en biofilm på åtta minuter. Filmen spelas upp på en 280-graders filmduk och upplevelsen förstärks med ljud- och ljuseffekter (tala med personal på plats om det finns misstanke att detta kan upplevas som obehagligt för någon i sällskapet).

Efter filmen får eleverna ta del av material på touchskärmar, spela sopsorteringsspelet Bajsbasket och filma med mobilen i en fysisk modell av Den hållbara staden – en handbyggd framtidsvision av Malmö där vi följer vattnets kretslopp, både över och under mark. Vi diskuterar hur staden fungerar och hur samhällsbärande verksamheter utvecklar och planerar för att göra den hållbar.

Avslutningsvis knyter vi ihop besöket med en diskussion, en värderingsövning och en frågelek. Eleverna röstar via Ipads och ser klassens resultat i realtid. Den sammanfattande diskussionen kretsar kring det som eleverna har upplevt under besöket. Vem har ansvar för en hållbar utveckling? Vad kan jag själv göra för att bidra till en hållbar stad?

Boka ett besök

 

Sidan uppdaterad: 11 augusti 2021 10:04

Innehållsansvarig: webbredaktionen