Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Skolbesök med guide

Besök ett avloppsreningsverk

Ett studiebesök på något av VA SYDs avloppsreningsverk är skitviktigt! Kunskap om hur avloppsvattnet renas och vad vi får spola ner i toaletten bidrar till en renare vattenmiljö.

Vi tar emot besök på Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö, Källby avloppsreningsverk i Lund och på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv.

Våra guider tar med besökarna på en tur längs bassängerna på avloppsreningsverket där de visar och berättar om de olika reningsstegen; från inkommande avloppsvatten till det renade vattnet som släpps ut i våra vattendrag eller hav. Efter besöket finns ingen tvekan om varför vi inte kan spola ner vad som helst hemma i toaletten. Besöket ger insikt om avloppsvatten som resurs och hur kretslopp av olika ämnen ser ut. Besöket ger även en förståelse av vår egen del i kretsloppet och hur vi kan påverka miljön vi lever i.

En rekommendation inför besöket är att använda VA SYDs pedagogiska material där det finns filmer och information om avloppsrening.

Praktisk information

Guidade turer ges under april-maj och september-oktober. Klassen vistas utomhus under hela besöket så kläder efter väder behövs. 

Boka ett studiebesök


Förhållningsregler

  • Säkerhetsföreskrifter ska gås igenom med gruppen innan besöket samt tas med underskrivet av medföljande lärare. Avloppsreningsverket är en arbetsplats och säkerheten är viktigast vid studiebesöket. 
  • Läraren har det disciplinära ansvaret för eleverna under hela besöket. Följs inte våra säkerhetsföreskrifter kan besöket komma att avbrytas.
  • Alla besökare är symptomfria och helt friska. 
  • Alla spritar händerna när de går in på verket.
  • Alla håller två meters avstånd till guiden under hela besöket.
  • Gruppen håller ihop, ingen får går ensam.

Sidan uppdaterad: 25 januari 2022 11:21

Innehållsansvarig: webbredaktionen