Bioduk med jordklot på Kretseum

Kretseum - Den hållbara staden

Just nu tar vi inte emot några besök alls på grund av corona-pandemin. Håll utkik här för uppdaterad information om när vi kan öppna igen.

Utställningen Den hållbara staden tar med besökarna på en rundtur inne på Kretseum som ska inspirera och sprida kunskap om hur viktigt det är att leva hållbart och göra medvetna val i vardagen.

Utställningen har ett dramaturgiskt flöde och leds av en guide. Inledningsvis presenteras utmaningar vi står inför och jordens tillstånd med avseende på resursfördelning, konsumtion, avfall, energianvändning och utsläpp. Detta presenteras genom åtta bildspel och en biofilm på åtta minuter. Filmen spelas på en 280-graders filmduk, två meter hög och 26 meter bred och upplevelsen förstärks genom ljud- och ljuseffekter. (Tala med personal på plats om det finns misstanke om att detta kan upplevas obehagligt för någon i sällskapet.)

Efter filmen får eleverna ta del av material på touchskärmar, spela sopsorteringsspelet Bajsbasket och filma med mobilen i en fysisk modell av Den hållbara staden. Fakta och material presenterar hur staden fungerar och hur samhällsbärande verksamheter utvecklar och planerar den hållbara staden. Denna del av utställningen är interaktiv och besökarna får tid för frågor och reflektion medan de tar del av fakta. 

Avslutningsvis knyter vi ihop besöket med diskussion, en värderingsövning och frågelek. Eleverna röstar via Ipads och ser klassens resultat i realtid på en stor projiceringsyta. Den sammanfattande diskussionen kretsar kring det eleverna upplevt under besöket - vem har ansvar för en hållbar utveckling? Vad kan jag som enskild person tänkas göra för att bidra till en hållbar stad?

Förhållningsregler

  • Alla besökare är symptomfria och helt friska.
  • Alla spritar händerna när de kommer in.
  • Alla håller två meters avstånd till guiden under hela besöket.

Sidan uppdaterad: 4 februari 2021 10:51

Innehållsansvarig: webbredaktionen