Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Våra samarbeten

Våra samarbeten ska ha stark koppling till vår verksamhet och miljöprofil och ska främja miljömässig och social hållbarhet. 

Natur & Miljöboken

Nästa generations miljöhjältar sitter just nu i skolbänkarna och för oss är det viktigt att de har tillgång till inspirerande läromedel om miljö och en hållbar livsstil. I samarbete med Svenska Kunskapsförlaget delas därför Natur & Miljöboken ut kostnadsfritt till samtliga mellanstadieelever i våra medlemskommuner under 2021-2023. 

Natur & Miljöboken är ett aktuellt läromedel inom miljöfrågor och hållbar utveckling. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur val och beteende i vardagen har stor påverkan på vår natur och miljö.

– Det är otroligt viktigt att eleverna, men även lärarna, har tillgång till bra undervisningsmaterial. Natur & Miljöbokens vision om att tidigt lägga grunden till kunskap och förståelse för miljöfrågor och naturorientering gör den till en självklar satsning för oss, säger Carin Hernqvist, miljöpedagog på VA SYDs Kretseum.  

Varje elev får en egen bok och tanken är att den även ska inspirera elevens familj genom inkluderande hemuppgifter och familjediskussioner. Efter avslutad årskurs tas boken med hem. Besök gärna https://nmboken.se/ för mer information.

Kretseum är VA SYDs pedagogiska verksamhet med studiebesök och kreativa möten för skola, företag och allmänhet.

Sigill för samarbete med Natur & Miljöboken 2021-2023

FC Rosengård

FC Rosengård och VA SYD har ingått ett samarbetsavtal över tre år (2021-2023) som innebär att VA SYD blir hållbarhetspartner till fotbollsföreningen. Därmed får vi tillgång till ett brett kunnande inom social hållbarhet som kommer komplettera vårt ambitiösa målarbete. Samtidigt kan VA SYD dra nytta av FC Rosengård inom områden som ledarskap, rekrytering och mångfald. FC Rosengård har verksamhet i hela Skåne så samarbetet är en regional angelägenhet.

Vatten är världens viktigaste livsmedel, och bollen är världens viktigaste leksak. Genom att samlas kring leken kan viktiga frågor synliggöras på ett sätt som ger VA SYD otrolig kraft och stort genomslag. Skarpa exempel på vad vi vill göra direkt är att starta en cirkulär ekonomi för utrustning och skapa en ny kultur kring vattenanvändning och avfallshantering vid FC Rosengårds arrangemang. 

Tillsammans med FC Rosengård har VA SYD tagit fram en färdplan som utöver sponsringen bygger på samarbete kring aktiviteter som båda parter drar nytta av – allt för att tillsammans nå de mål som vi har gemensamt bland FNs globala hållbarhetsmål.

Sidan uppdaterad: 29 november 2021 13:10

Innehållsansvarig: webbredaktionen