Spara vatten

Det finns många skäl att spara på vattnet, även om vattenbrist inte är ett lika akut problem i Sverige som på andra håll i världen. Men det finns ändå flera viktiga skäl att minska vår överförbrukning av vatten. Rent vatten är ingen oändlig resurs.

De senaste åren har visat hur sårbara vi är när tillgången på något vi tar för givet blir begränsad. Det är en viktig del i ett miljömedvetet förhållningssätt att hålla nere vattenförbrukningen.

Varmare klimat

Framöver kan vi räkna med ett varmare klimat som innebär en förlängd växtsäsong. Under den varma perioden på året, då växterna frodas, tar de upp mycket vatten. En förlängd växtsäsong gör därför att den mängd regnvatten som silas ner i marken och bildar grundvatten minskar. Större nederbördsvariationer är att vänta och det påverkar även vattenförsörjningen. Vi måste vara beredda på längre torrperioder men också fler häftiga skyfall. Grundvattennivåerna förväntas generellt sjunka i förhållande till nuvarande nivåer.

Viktiga skäl att minska överförbrukningen av vatten:

• Vattenhushållning är det mest kostnadseffektiva och miljövänliga sättet att minska vatten-användningen.
• Att använda mindre vatten sparar stora mängder energi varje år.
• En lägre vattenförbrukning minskar belastningen på våra avloppssystem, vilket minskar underhållskostnaderna.
• Vattenhushållning bidrar till att bevara sjöar och floder som är förutsättningar för ekosystem runt om i världen.


Sidan uppdaterad: 19 januari 2021 14:37

Innehållsansvarig: webbredaktionen