Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Vad gör vi med ditt avfall?

Vad händer när ditt avfall hämtas och hur vet vi vad kunderna slänger? Här kan du läsa mer om vad som händer när vi hämtat ditt avfall och vad som är VA SYDs uppdrag. 

Hur går det till när vi hämtar ditt avfall?

På ditt avfallskärl finns ett chip. När kärlet töms av på bilen, läses chipet av och informationen skickas vidare till VA SYDs kundsystem. Vår kundservice kan sedan använda det för att hjälpa dig med dina kundärenden, till exempel för att göra en felanmälan.

Så länge ditt avfall är paketerat som det ska, hämtas det som vanligt. Men om det exempelvis finns synligt farligt avfall i ditt avfallskärl, så som färgburkar eller andra kemikalier, registrerar chauffören en generell felkod i sitt system. Det gör vi både för medarbetarnas och utrustningens säkerhet och inte minst med tanke på miljön. Däremot finns aldrig någon systematisk registrering av vad kärlet innehåller. Att använda sig av chip på kärl är vanligt inom avfallsbranschen.

Hur vet vi vad kunderna slänger?

En så kallad plockanalys är ett verktyg för att vi ska kunna följa upp och veta vad kunderna slänger. Vi gör plockanalyser av kundernas rest- och matavfall. I plockanalysen ser vi hur mycket matavfall, farligt avfall och förpackningar som slängs i de vanliga i soporna (restavfallet) istället för att sorteras rätt. Analysen visar också hur stor mängd i matavfallskärlet som är matsvinn. För att kunna följa förändringar från år till år görs den vid ungefär samma tidpunkt och på samma område varje år.

Analyserna går till så att en sopbil tippar av ett helt lass avfall. En lastmaskin blandar avfallet och tar ut ett analysprov på cirka 500 kg. Det är den mängd avfall som är tillräckligt stor för att vara representativ. Avfallet analyseras därefter genom att ett antal personer, iklädda skyddsutrustning, sorterar avfallet i olika grupper. Varje grupp vägs sedan och ger på så sätt ett snitt för hur Burlövs och Malmös rest- och matavfall är sammansatt. Plockanalyser tillsammans med vår kundenkät är vårt viktigaste verktyg för uppföljning och utveckling av vårt miljöarbete.

Vad är VA SYDs uppdrag?

Insamling av rest- och matavfall i Burlöv och Malmö

VA SYD ansvarar för att hämta rest- och matavfall från hushåll och verksamheter i Burlöv och Malmö och lämnar sedan det för behandling till Sysav. Vi utför också andra avfallstjänster så som hämtning av trädgårds- eller grovavfall och slam- eller fettavskiljartömning. Se mer om VA SYDs avfallstjänster här.

Vi vill inspirera och motivera dig till att sortera rätt

Förutom att se till att ditt avfall blir hämtat ska vi också inspirera dig som kund. Genom vår kundinformation, exempelvis vårt utskick Hållbart, vill vi inspirera dig till att göra smarta miljöval och sortera rätt. Med enkla handlingar i vardagen kan du hjälpa till att ta hand om miljön. Vårt måtto är att det ska vara lätt att göra rätt för dig som kund.

Arbetar mot uppsatta mål enligt kretsloppsplanen

VA SYD arbete ska följa de uppsatta mål som finns i avfallsplanen (som vi har valt att kalla kretsloppsplan). Målen är satta av våra politiker och samtliga mål understödjer arbetet mot visionen om ett klimatneutralt avfallssystem. Läs mer om kretsloppsplanen.

Sidan uppdaterad: 21 maj 2021 10:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen