Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Var ska jag sortera?

Var du ska kasta vad beror på var du bor. De flesta flerfamiljsfastigheter har miljörum eller gemensamhetslösningar för olika slags avfall. Villahushållen har fyrfackskärl på egna tomten. Det finns även vissa typer av avfall som ska sorteras och lämnas på andra ställen. Här kan du läsa mer om var du ska sortera vilket avfall. 

Villa

Under år 2019 fick villahushåll i Burlöv och Malmö fyrfackskärl på den egna tomten. I dem sorterar du mat- och restavfall, förpackningar, tidningar, batterier, glödlampor och småelektronik.

Flerfamiljsfastighet

De flesta flerfamiljfastigheter har miljörum eller gemensamhetslösningar för olika slags avfall. Om du saknar det där du bor, tala med din hyresvärd eller förening. Fastighetsägare har i nuläget inget krav på att tillhandahålla källsortering av exempelvis plast, glas och metall. Om sorteringsmöjligheter saknas där du bor är det Sysavs återvinningscentraler eller FTIs återvinningsstationer som gäller. FTI står för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och är de som ansvarar för de många återvinningsstationer som finns runt om i städerna.

Återvinningscentralen

På Sysavs bemannade återvinningscentraler lämnar du elavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och grovavfall så som gamla möbler, loppisprylar, brädor och stora kartonger. Här finns också återbruksrum där du kan lämna saker som är fullt användbara. Du lägger själv rätt sak på rätt plats. Personalen hjälper gärna till så att ditt avfall blir rätt sorterat och kan återvinnas så långt det är möjligt. 

Det finns två återvinningscentraler för Burlövs- och Malmöbor: 

  • Norra hamnens återvinningscentral, Bjurögatan 20, Malmö
  • Bunkeflo återvinningscentral, Gottorpsvägen 52, Malmö

Ditt besök är gratis eftersom du som privatperson redan har betalt genom din avfallstaxa, men glöm inte ta med ditt körkort för att kunna passera bommen.

Öppettider och mer information om återvinningscentraler 

Återvinningsstationen

Återvinningsstationer för källsortering finns på ett sextiotal platser i Burlöv och Malmö och här finns möjlighet till sortering av alla förpackningar och tidningar. Det är FTI som ansvarar för dessa. Här kan du kasta förpackningar och tidningar om du saknar källsortering i miljörummet där du bor. Även du som har fyrfackskärl eller miljöhus kan använda dessa för att bli av med mer skrymmande förpackningar. Det som inte är förpackningar eller tidningar lämnar du på återvinningscentralen eller till Farligt Avfall-bilen.

Hitta din närmsta återvinningsstation

Farligt Avfall-bilen

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med en chaufför och kemist som stannar på olika ställen i Burlöv och Malmö. Här lämnar du överbliven färg, kemikalier, lågenergilampor och lysrör, sprayflaskor, batterier och lösningsmedel. Du kan också lämna småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek. Farligt Avfall-bilen kör två turer om året, en på våren och en på hösten.

Turlista med tider, datum och stopp för Farligt avfall-bilen

Samlaren

VA SYD har i samarbete med Sysav placerat ut ett tjugotal specialgjorda insamlingsskåp "Samlaren" i matbutiker i Burlöv och Malmö. Där kan du enkelt lämna småelektronik, batterier, LED- och lågenergilampor, halogen- och glödlampor och annat som inte ska kastas i restavfallet. Samlaren ska ses som ett komplement till insamlingen som idag sker på återvinningscentraler och via Farligt Avfall-bilen.

Vi placerar ut Samlaren i de butiker som önskar och har möjlighet att ha denna service. Kontakta vår kundservice om du är intresserad av en Samlaren i din verksamhet. 

Sidan uppdaterad: 21 januari 2022 09:25

Innehållsansvarig: webbredaktionen