Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Sopsortering under vasken

Hur ska jag sortera? 

Genom att återvinna bidrar du till en cirkulär och mer miljövänlig vardag. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Här vill vi hjälpa dig med tips kring sortering och återvinning.

Guide till sortering

I våra sorteringsguider kan du läsa hur du ska sortera. Hör av dig till oss om du vill ha dessa som trycksak.

Poster sortera Poster sortera i fyrfackskärl

Källsortering för fyrfackskärl, PDF 6,8 MB (A2 affisch)
Finns även som trycksak att beställa

Simpler sorting in four compartment bins, PDF 7 MB (A2 affisch)

Källsortering för miljöhus och återvinningsstationer, PDF 1,4 MB (A2 affisch)
Finns även som trycksak att beställa

Så gör du när du sorterar ut matavfall, PDF 350 kB (A5 folder)
Finns även som trycksak att beställa

Saknar du något i vår guide? Testa Sysavs ”avfall från A-Ö”.

Matavfall

Allt matavfall ska läggas i den bruna påsen från VA SYD. Matavfall får inte kastas löst i kärlet. Även papperspåsar från fruktdisken i affären kan användas (om den är helt i papper), även om kvaliteten inte riktigt är densamma. Påsen bör stå i en hållare av plast så att det är luftigt runt påsen. Fyll påsen upp till markeringen på insidan av påsen, och rulla igen den ordentligt innan du kastar den i kärlet för matavfall.

Matavfall är både råa och tillagade rester, äggskal, fruktkärnor, fruktskal, kaffesump med filter, te och tepåsar. Kom ihåg att inte kasta i onödan! Ät upp de rester som finns och lukta och smaka på produkter som passerat bäst före-datumet innan du slänger.

Plast, kattsand, blommor, jord, aska, stearin, snus, cigaretter och tuggummi är INTE matavfall.

Förpackningar och tidningar

I Sverige har vi insamlingssystem för just förpackning och tidningar. Det handlar alltså inte bara om vilket material det handlar om, utan om det är en förpackning eller sak. En förpackning är

  • allt som suttit runtom varan du köpt
  • material som skyddat en vara du köpt
  • något du köpt som innehållit mat eller hygienprodukter

Olika kärl för olika förpackningar finns i de flesta soprum eller miljörum. Villorna har fyrfackskärl med plats för alla material. Alla kan också kasta förpackningar och tidningar på en återvinningsstation.

Innan du kastar ska du ställa dig frågan "Är detta en förpackning?". Om svaret är nej som ska produkten i restavfallet eller till återvinningscentralen. Du behöver inte skölja ur dina förpackningar innan du sorterar om du inte vill. Däremot ska förpackningen vara tom.

Farligt avfall

Farligt avfall är extra viktigt att sortera rätt. Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Farligt avfall får aldrig kastas bland annat avfall eller spolas ner i avlopp eller dagvattenbrunnar. Farligt avfall ska lämnas på återvinningscentralen eller till Farligt avfall-bilen. I Farligt avfall-bilen kan du även lämna mindre elektronik, batterier och ljuskällor.

Textil

På återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra hamnen i Malmö samt Gastelyckan i Lund kan du numera lämna in textil för återvinning. Textilierna sorteras utifrån fibertyp och färg och går vidare till högkvalitativ återvinning. Du kan lämna kläder, hemtextilier och sängkläder (både helt och trasigt), skor, hattar, väskor och mjukisdjur.

Läs mer om textilåtervinningen på Sysavs webbplats

Andra alternativ för återbruk av textilier är:

  • lämna hela och rena kläder och tyger till second hand för återbruk.
  • lämna hela och rena tyger och kläder (och ibland textilavfall) i containrar utsatta av ideella organisationer.
  • lämna in kläder och textilavfall till de stora modekedjorna som hanterar det insamlade.

Sidan uppdaterad: 22 december 2021 11:04

Innehållsansvarig: webbredaktionen