Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Sortera och återvinn

När du sorterar och återvinner ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger – din gamla konservburk kan bli till järnvägsräls och ditt matavfall blir biogas eller gödsel.  

Alla ska sortera

Alla hushåll ska enligt avfallsförordningen sortera ut och återvinna förpackningar och tidningar. Även elavfall, byggavfall, däck och batterier med mera ska sorteras ut och lämnas till särskild insamling. I Malmö och Burlöv är det obligatoriskt för hushåll och verksamheter att sortera ut sitt matavfall.

Syftet är att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi.

Producentansvaret säger att alla som producerar förpackningar är skyldiga att bidra till att dessa förpackningar tas om hand. 

Varför ska jag sortera?

Genom att sortera bidrar du till en cirkulär och mer miljövänlig vardag. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras. Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan återvinnas hur många gånger som helst. Matavfall blir biogas och biogödsel.

Vi har alla ett ansvar för jordens resurser. Det som hamnar i restavfallet brinner bara en gång, men det som återvinns får flera nya liv.

Vem ansvarar för vilket avfall?

Vi är många aktörer som arbetar för att ta hand om ditt avfall, och låta avfallet bli en resurs i de fall det är möjligt.

  • Hushållen ansvarar för att källsortera och lämna sorterat avfall till befintliga insamlingssystem. Villor sorterar i fyrfackskärl. De flesta flerfamiljfastigheter har miljörum eller gemensamhetslösningar för olika slags avfall. Om du saknar det där du bor, tala med din hyresvärd eller förening. För flerfamiljsfastigheter finns i nuläget inget krav på att tillhandahålla full källsortering av exempelvis plast, glas och metall. Om sorteringsmöjligheter saknas där du bor ska du lämna förpackningar och tidningar på de olika återvinningsstationer som finns runt om i orterna.

  • VA SYD ansvarar för att hämta hushållsavfall (kommunalt avfall) från hushåll och verksamheter i Burlöv och Malmö. Vi hämtar även förpackningar och tidningar från villahushåll. Vi utför också andra avfallstjänster så som hämtning av trädgårds- eller grovavfall och tömning av slamtankar och fettavskiljare. 

  • FTI står för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. FTI ansvarar för återvinningsstationerna där du kan lämna utsorterade förpackningar och tidningar.

  • Sysav: Ansvarar för de bemannade återvinningscentralerna och tar emot det rest- och matavfall för behandling som VA SYD samlar in. De tar även emot avfall från andra kommuner.

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2021 15:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen