Installationsritningar

Behöver du tillgång till ritningar och kartor över VA-installationerna för din fastighet? VA SYD har ritningar på VA-installationer för de flesta fastigheter belägna i Eslövs kommun, Burlövs kommun, Lomma kommun, Lunds kommun och Malmö stad.

Installationsritningar beställer du direkt genom oss i webbformuläret längst ner på sidan. Ritningarna skickar vi som PDF-fil till din e-postadress inom fem arbetsdagar.

Ledningskartor

VA SYDs ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (avloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer.

Förfrågningar om ledningskartor kan göras på olika sätt: