Ägarbyte-VASYD

Dags för flytt eller ägarbyte?

När du flyttar måste du anmäla att det sker ett ägarbyte så att ditt vatten- och/eller avfallsabonnemang skrivs över på den nya ägaren. Det är viktigt att VA SYD blir informerade om att ägarbyte sker så att den nya ägaren kan faktureras. Anmälan om ägarbyte kan göras på eller efter överlåtelsedagen.

Så här gör du:

  • Läs av vattenmätarställningen den dag som köparen tillträder (om det gäller ett VA-abonnemang)
  • Fyll i formulär nedan eller blankett om ägarbyte för att överlåta abonnemanget 
  • Antingen köparen eller säljaren kan skicka in blanketten/formuläret, dock tidigast på överlåtelsedagen

Blanketten skickas till: VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö

Eller mejlas till: kund@vasyd.se

Varför måste jag anmäla ägarbyte?

Vi får inte besked om ägarbyte från exempelvis skatteverket eller fastighetsregistret. Om vi inte får in anmälan kommer fakturan fortsatt att gå till den som är registrerad som ägare hos VA SYD.

Anmälan om ägarbyte

Anmälan om ägarbyte ska ske på eller efter överlåtelsedagen.

Anmälan kan lämnas av antingen köpare eller säljare. Ny ägare tar över VA- och eventuellt avfallsabonnemang.

Vattenmätare

Avläses på överlåtelsedagen, utelämna decimaler. Har du flera mätare ber vi dig vänligen att använda vår blankett.

Anläggningsadress

Säljare (Fastighetsägare)

Kontonummer för eventuell återbetalning

Köpare (Fastighetsägare)

Avsändare

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 21 augusti 2020 10:44

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa