VA SYD

WIN - Water Innovation Accelerator

WIN - Water Innovation Accelerator har startats upp för att möjliggöra en snabb utveckling och lansering av innovationer för vattenbranschen.

Inom vattenbranschen i Sverige finns ett behov av att snabbt utveckla för en hållbar infrastruktur. Världens städer växer i raskt tempo vilket medför höga krav på dricksvatten- och avloppsledningsnätet. Målet är att Sverige ska bli världsledande inom vatteninnovationer. VA SYD samarbetar kring Water Innovation Accelerator tillsammans med Kemira Kemi AB, Sweco Environment AB, Xylem AB (fd. ITT Water and Wastewater AB), Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och Sydvatten AB.
Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa