Inom vattenbranschen i Sverige finns ett behov av att snabbt utveckla för en hållbar infrastruktur. Världens städer växer i raskt tempo vilket medför höga krav på dricksvatten- och avloppsledningsnätet. Målet är att Sverige ska bli världsledande inom vatteninnovationer. VA SYD samarbetar kring Water Innovation Accelerator tillsammans med Kemira Kemi AB, Sweco Environment AB, Xylem AB (fd. ITT Water and Wastewater AB), Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och Sydvatten AB.