VA SYD

Hyllie vattenpark

VA SYD har tillsammans med Malmö stad anlagt en naturskön offentlig vattenpark i anslutning till Hyllie vattentorn i Malmö.

De som bor, arbetar och vistas i Malmö har fått en attraktiv, inspirerande och unik mötesplats med tema hållbart vatten, som stimulerar till nya kunskaper och upplevelser. Vattenparken invigdesj 2015 och är en del av Kretseum, VA SYDs pedagogiska verksamhet. 

Pedagogisk park

I de tio pedagogiska stationerna kommer du kunna testa och se vattnets många möjligheter och användningsområden. En slinga med vattenupplevelser av både sinnlig och experimentell art kommer att finnas. Här kan man pröva, känna och fundera över vattnet, dess egenskaper och betydelse.

Målet är att pedagoger ska uppleva att Hyllie Vattenpark inspirerar och underlättar undervisning om vattnets roll i samhället och att elever som besöker Hyllie Vattenpark ska få ökad förståelse för vattnets värde och roll i samhället.

Vattenparken är igång under vår, sommar och höst, 1 april - 30 oktober. Tillgänglig och gratis för alla. Läs mer på kretseum.se.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa