I Sweden Water Research AB samlar vi alla våra kompetenser i ett gemensamt bolag – ett forskningsbolag som ska hjälpa oss att bättre kunna möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Här samordnar vi våra resurser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och bredda våra kunskaper.

”Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda världsledande kompetens för uthålliga vattentjänster”, säger Marinette Hagman, FoU-ansvarig på NSVA.

Verksamheten finansieras genom att varje organisation avsätter minst 1 procent av sin omsättning till FoU-bolaget.

Ett hållbart uppdrag

FoU-bolaget bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Den kanske viktigaste utmaningen som vattentjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunnandet kring framgångsrika sätt att klimatanpassa vattentjänsterna. Exempel på områden som intresserar oss extra är avlopp och miljö, arbetsmiljö, dricksvatten, management och rörnät/ledningsteknik.

Vill du veta mer? Kontakta gärna bolagets ledningsgrupp:

Kenneth M Persson, FoU-ansvarig Sydvatten och forskningschef Sweden Water Research
kenneth.m.persson@sydvatten.se | 040 - 35 15 64

Marinette Hagman, FoU-ansvarig NSVA och vice forskningschef Sweden Water Research
marinette.hagman@nsva.se | 010 - 490 98 17

HB Wittgren, FoU-ansvarig VA SYD och vice forskningschef Sweden Water Research
Hb.wittgren@vasyd.se | 040 – 635 02 04