I Sweden Water Research AB samlar vi alla våra kompetenser i ett gemensamt bolag. Vi forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta framtidens utmaningar i vattenbranschen. Vi samarbetar med bland annat industri, kommuner, universitet och bedriver vårt arbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Den kanske viktigaste utmaningen som vattentjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunnandet kring framgångsrika sätt att klimatanpassa vattentjänsterna. Exempel på områden som intresserar oss extra är avlopp och miljö, arbetsmiljö, dricksvatten, management och rörnät/ledningsteknik.

Verksamheten finansieras genom att varje organisation avsätter minst 1 procent av sin omsättning till FoU-bolaget.

Vill du veta mer? Kontakta gärna bolagets ledningsgrupp:

Kenneth M Persson, FoU-ansvarig Sydvatten och forskningschef Sweden Water Research
kenneth.m.persson@sydvatten.se | 040 - 35 15 64

Marinette Hagman, FoU-ansvarig NSVA och vice forskningschef Sweden Water Research
marinette.hagman@nsva.se | 010 - 490 98 17

HB Wittgren, FoU-ansvarig VA SYD och vice forskningschef Sweden Water Research
Hb.wittgren@vasyd.se | 040 – 635 02 04