Kopplat till arbetet är Malmö stads SSD-grupp, (Smart Sustainable District), för att stödja ett hållbart Sofielund med råd och experthjälp.

VA SYDs delaktighet i Sofielund

Genom att skriva ett kontrakt i stället för att fortsätta samarbeta som tidigare blir det mycket svårare att dra sig ur. Vi har förbundit oss med de boende i området, säger Carina Svensson. När VA SYD skapar dagvattenanläggningar och försöker minska källaröversvämningar kan vi göra det på ett sätt som gagnar området. Vi kan samtidigt skapa en gräsplan att sparka boll eller odla på.

Arbetet präglas av:

  • Samverkan som arbetsmodell och att utgå från att aktörer ska finna lösningar tillsammans
  • Fokus som sätts på konkreta och fysiska insatser
  • Sociala dimensioner och stadsutveckling som följer varandra

Fokus är på att bevara och utveckla gröna ytor, skapa trygga gatumiljöer, nya platser för möten, öka den kollektiva styrkan, bidra till ökad sysselsättning och skapa ett hållbart och klimatsmart Sofielund.