VA SYD

Peter Stahres stipendium

Peter Stahre var en stor auktoritet inom dagvattenområdet inte bara i Sverige, utan i hela världen. Han lämnade under sin långa gärning starka avtryck och många idéer och landvinningar efter sig. Peter Stahres stipendium delas ut till den som genomför förtjänstfulla insatser som främjar samverkan och nytänkande inom VA-teknik i kombination med vegetationsteknik.

Peter Stahres insats inom området var enastående vad gällde att komma på, testa och dela med sig av nya idéer. 

Med detta stipendium finns en önskan att uppmuntra till fortsatt arbete i Peter Stahres anda och bidra till utveckling inom en god bebyggd miljö samt ett uthålligt samhällsbyggande.

Vem kan söka stipendiet?

Vi håller på att se över formerna för stipendiet och tar därför inte emot några ansökningar för tillfället.

Antal stipendier

Preliminärt delas stipendiesumman om 50 000 svenska kronor ut för ett arbete. Skulle fler nomineringar uppfylla kraven och bedömas som likvärdiga, delas stipendiesumman upp på max två arbeten.

Tidigare stipendiater

2010: Godecke Tobias Blecken ”Biofiltration technologies for stormwater quality treatment” 

2011: Konferens “Urban Flooding – Planning for a blue green city”

2012: Antje Backhaus ”Urban Stormwater Landscapes – Values and Design” 

2013: Kim H. Paus “ Urban Stormwater Management Using Bioretention in Regions with Cold Climate”

2014: -

2015: Sofia Stenberg och Edd Johansson "Implementering av öppna dagvattenanläggningar i innerstaden"

2016: Marika Karras och Kari Ella Read "Kostnads- och nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning – med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster". 

Medverkande i stipendiekommittén

VA SYD, Svenskt Vatten, LTH, VIÖS AB, Malmö Stad och SLU.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen