VA SYD

Malmöfestivalen

Sedan 2007 har VA SYD varit samarbetspartner till Malmöfestivalen, för miljön, nära dig.


Vi ser det som ett viktigt och givet inslag att bidra till en hållbar Malmöfestival. Vi skapar därför möjligheter till avfallssortering och tillgång till gratis, gott och miljövänligt kranvatten så att du kan agera hållbart på festivalområdet.

Avfallssortering

  • Minisorteringar utspridda över hela festivalområdet. 
  • Stora kärl och containrar för uppsamling av större mängder avfall 
  • Utöver källsortering för festivalbesökarna sorterar samtliga matstånd ut matavfall. Matavfallet kommer användas till framställning av biogas för bilar och bussar. 

Drick Kranvatten under festivalen
Under festivalen finns det vattenkranar utplacerade över festivalområdet med gratis, kallt och gott kranvatten från VA SYD. Det är bara att ta med sin egen vattenflaska och fylla på!


Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen