VA SYD

Brunnshögskontraktet

Brunnshög ska under de närmaste 40 åren utvecklas till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling med alla sina delar – arkitektur, mötesplatser, serviceutbud, teknisk försörjning, tekniska lösningar med mera. För att kunna möta de utmaningar detta innebär krävs en tät samverkan mellan olika aktörer och kompetensområden.


När den nya stadsdelen Brunnshög i Lund byggs är målen för hållbarhet högt ställda. Området ska bli ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande. Lösningarna för de tekniska försörjningssystemen kommer i högsta grad att påverka hur väl målen kan nås. För att gemensamt kunna bidra till att skapa en hållbar stadsdel har VA SYD tillsammans med Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk och Lunds Energi tillsammans formulerat Brunnshögskontraktet 2013.

Dokumentet omfattar en mängd mål som parterna ska hjälpas åt att uppnå. Det handlar om delaktighet och en hållbar livsstil, uppvärmning med hjälp av spillvärme, lokal elproduktion, väl utbyggd återvinning, hållbara dagvattenlösningar, möjlighet att köra el- och biogasdrivna bilar och ingå i miljöbilpooler, och att området ska vara en testbädd där nya innovativa lösningar lyfts fram.

Brunnshögskontraktet 2013 undertecknades idag den 17 september av kommunstyrelsens ordförande i Lund Mats Helmfrid, VA SYDs förbundsdirektör Anders Ledskog och chefen för affärs- och produktutveckling på Lunds Energikoncernen, Anders Möller.

- Genom Brunnshögskontraktet 2013 skapar vi en plattform för att göra ord till verklighet. Hållbarhetsmålen för Brunnshög är att minimera klimatpåverkan, maximera upplevelserna och balansera den goda jorden, sade Mats Helmfrid.

- Brunnshög är en utmaning och möjlighet för VA SYD. Här byggs en stadsdel där man förväntar sig att vi skall tänka innovativt och samarbeta med andra aktörer för att medverka till att en utveckling av hållbara försörjningstjänster kommer till stånd, sade Anders Ledskog.

- Som Lunds kommuns energibolag vill vi medverka till intelligenta och hållbara lösningar till nytta för framtida generationer. Brunnshögskontraktet 2013 ökar ytterligare på vårt redan stora engagemang för hållbarhet i området där vi bland annat har avtal med MAX IV om att ta hand om deras spillvärme, och där vi har medverkat i arbetet med att ta fram ESS klimatneutrala energilösning, sade Anders Möller.


Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa