Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Tömning av fyrfackskärl på sopbilen

För att få ditt avfall hämtat

VA SYD ansvarar för hämtningen av hushållsavfall i Burlöv och Malmö. För att få soporna tömda ligger det också ansvar på fastighetsägaren. Detta ansvar är enligt kommunernas avfallsföreskrifter.  

Har ditt kärl inte blivit tömt? Det kan bero på orsaker som VA SYDs entreprenörer, som hämtar avfallet, inte kan råda över. 

De här reglerna gäller vid sophämtning: 

 • Kärlen kan tömmas från klockan 06.30 och ända fram till 19.00. Innan dess kan du inte reklamera utebliven tömning.
 • Kärl får inte vara överfulla och för tunga att dra enligt Arbetsmiljöverkets regler.
 • Kärl måste stå väl synliga på avtalad plats inför hämtning.
 • Bor du vid en väg där sopbilarna inte kan köra in? Då ska du dra fram kärlet själv till närmsta farbara väg där sopbilarna kan stanna senast klockan 06.30 på tömningsdagen, eller betala för dragväg. Läs mer om tillägg för dragmeter.
 • Chauffören måste kunna komma åt kärlen för att kunna tömma. Om du exempelvis byter lås eller portkod på grind eller dörr som berörs av tömningen måste du kontakta Kundservice i god tid innan.
 • Kärlen går inte att tömma om till exempel bilar blockerar.
 • När flera kärl står tillsammans ska utrymmet framför och mellan kärlen vara så stort att de lätt kan hanteras.
 • Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder, alltså vara hårdgjord utan trösklar och trappsteg. Gräs och grus är inte tillåtet som dragväg.
 • Det är ditt ansvar att se till att avfallet är löst i kärlet. Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar.
 • Det är svårt för chaufförerna att ta sig fram vintertid när det är halt och har snöat mycket. Då är det viktigt att vägen fram till avfallet är skottad och sandad/saltad samt att det inte är en snövall framför kärlet.
 • Fastighetsinnehavare ansvarar för att olika avfallsfraktioner sorteras ut, hålls åtskilda och lämnas i avsedd behållare.
 • Enligt krav från Arbetsmiljöverket och VA SYDs föreskrifter ska kärlet stå med draghandtagen och de stora hjulen utåt på hämtningsdagen. Det minskar risken för förslitningsskador hos chaufförerna. En insats från dig som har stor betydelse för dem som hanterar ditt avfall.
 • Om ditt kärl har fått ett klistermärke med pil på kärlets lock så betyder det att ditt kärl har stått felvänt vid hämtningen. Pilen på klistermärket visar i vilken riktning kärlet ska stå i fortsättningen.

Är du osäker på vad som gäller, kontakta Kundservice

Sidan uppdaterad: 10 november 2021 14:46

Innehållsansvarig: webbredaktionen