Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Miljöhus för att kasta sopor

Taxor och avgifter för avfall

Som villaägare, flerfamiljsfastighetsägare eller verksamhetsägare i Burlövs kommun och Malmö stad måste du enligt lag ha ett abonnemang för hämtning av rest- och matavfall och betala avfallsavgift. I villornas abonnemang ingår också hämtning av förpackningar. Här kan du läsa om avgifter och avfallstaxa. 

Grundavgift och hämtningsavgift

Avfallsavgiften är uppdelad i två delar: grundavgift och hämtningsavgift. 

I grundavgiften ingår kostnader för:

  • drift av bemannade återvinningscentraler
  • hantering av farligt avfall
  • information och kundservice

Eftersom alla har tillgång till de här tjänsterna betalar alla villahushåll lika mycket för dessa, även de som delar kärl med grannen. För boende i flerfamiljshus ingår grundavgiften i fastighetsägarens avgifter som tas ut genom hyran eller föreningsavgiften.

I hämtningsavgiften ingår kostnader för:

  • hämtning och behandling
  • kärlhyra
  • reparation eller byte av skadade kärl

Utöver detta kan det tillkomma avgifter för tilläggstjänster som trädgårdskärl och tillägg beroende på kärlets placering. Avgifterna ska säkerställa en smidig och miljövänlig avfallshantering som samtidigt lovar en säker arbetsmiljö för chaufförerna.

Hämtningsförhållanden

För att få ditt kärl tömt finns regler i föreskrifterna för avfallshantering. Uteblir soptömningen trots att reglerna uppfylls ska du felanmäla till VA SYD.

För att få ditt avfall hämtat  

Extra avgifter

Avgift för bomkörning

Bomkörning betyder att en tömning av exempelvis avloppsanläggning inte har kunnat genomföras. Anläggningen ska vara frilagd, uppmärkt och lätt att hitta. Har anläggningen ett tungt lock måste du vid tömningstillfället själv flytta det eller byta ut det mot ett lock av lättare material. Har tömningen inte kunnat genomföras på grund av brister i något av ovan så debiteras en avgift för bomkörning.

Tillägg för dragväg 

Bor du på en väg där sopbilar kan köra och vill få ditt kärl tömt inne på din tomt? Då ska du betala ett tillägg för dragv'g. Kostnad för detta anges i taxan. Står kärlen mindre än tre dragmeter (0-2,99 meter) från tomtgräns kostar det inget extra. Tillägg för dragmeter gäller endast för restavfallskärlet eller kärl 1 för dig med fyrfackskärl. Trädgårdskärl ska alltid dras fram till tomtgräns av arbetsmiljömässiga skäl. Om du drar fram dina kärl själv ska du inte betala för dragmeter. Titta på din faktura så ser du vad du betalar för.

Tillägg för låst dörr

Har du en låst dörr eller grind som måste öppnas för att man ska nå dina kärl? Då ska du betala ett tillägg för låst dörr. Kostnad för detta anges i taxan. Om du drar fram dina kärl själv ska du inte betala för låst dörr eller grind. Titta på din faktura så ser du vad du betalar för.

Ändring av avfallsabonnemang

Vill du ändra något i ditt abonnemang? En ändring kostar 90 kronor per tillfälle. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Sidan uppdaterad: 22 december 2021 06:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen