Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Regler och riktlinjer för avfall 

VA SYD ansvarar för att samla in hushållsavfall i Burlöv och Malmö. Här hittar du som bor i Burlövs kommun och Malmö stad information om din avfallstaxa, kretsloppsplan samt föreskrifter för avfallshantering.

Renhållningsordning

Vilka regler gäller för avfallshanteringen i Burlöv och Malmö? Information om det finns i renhållningsordningen, ett lagstadgat styrdokument. Enligt miljöbalken ska varje kommun anta en renhållningsordning (15 kapitlet 41 §).

Renhållningsordningen i Malmö stad och Burlövs kommun består av en kretsloppsplan och lokala föreskrifter. Syftet är att sätta riktning för kommunernas avfallsverksamhet för de kommande tio åren. Alla kommuner är skyldiga att ta fram en renhållningsordning.

Föreskrifter för avfallshantering

Varje kommun är skyldig att ha föreskrifter med de formella reglerna för kommunens avfallshantering. Föreskrifterna ska innehålla detaljerade bestämmelser om till exempel hur kärl ska placeras, fastighetsägarens ansvar, hur hämtningen av avfall ska gå till och hur transportvägar ska se ut.

Avfallstaxa

VA SYD ansvarar för hämtningen av hushållsavfall från hushåll och verksamheter i Burlöv och Malmö. Som villaägare, flerfamiljsfastighetsägare samt verksamhetsägare i de här kommunerna måste du enligt lag ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall och betala avfallsavgift. Avgifterna regleras i avfallstaxan. 

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 15:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen