Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Kemikalier

Kemikalieförteckning

Verksamheter som hanterar kemikalier ska ta fram en kemikalieförteckning som en del av sin egenkontroll. Verksamheter redovisar sin kemikalieförteckning till VA SYD en gång per år.

Redovisa kemikalieförteckning till VA SYD

Alla A- och B-verksamheter som släpper ut processavloppsvatten till VA SYDs ledningsnät ska lämna in en kemikalieförteckning via verktyget EnvoMap. Detta är också obligatoriskt för vissa C- och U-verksamheter (exempelvis fordonstvättar, verkstäder, labb, ytbehandlare och tvätterier). Minimikravet på vad som ska rapporteras i kemikalieförteckningen är alla kemikalier som kan hamna i avloppet.

De verksamheter som ska redovisa sin kemikalieförteckning blir kontaktade av VA SYD via mejl, där de också får information om inloggningsuppgifter till EnvoMap.

Hur man redovisar kemikalieförteckning

Redovisningen görs i det digitala verktyget EnvoMap. Information och inloggningsuppgifter fås från VA SYD.

• Det går snabbt att ta fram kemikalieförteckningen. Verktyget hjälper till att fylla i delar av informationen. Varje ämne kontrolleras automatiskt mot ett antal kemikaliedatabaser eller listor, bland annat PRIO-databasen.
• Det går snabbt att uppdatera kemikalieförteckningen. Vid uppdatering kopieras föregående lista med ett klick. Därefter kan den snabbt uppdateras med aktuella mängder samt nya eller borttagna kemikalier.
• Det behövs bara en kemikalieförteckning. Kemikalieförteckningen kan enkelt exporteras till Excel för att skickas till er tillsynsmyndighet.

Varför ska man redovisa kemikalieförteckning?

VA SYD arbetar med att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet så att utsläpp av vatten till vattendrag ska vara rent, samt att slamprodukter från avloppsvattnet ska vara säkra. Arbetet med att fasa ut farliga kemikalier är en viktig del i vårt arbete och för att lyckas behöver vi stöd och hjälp från anslutna verksamheter.

 

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen