Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Skurmaskin

Hantering av skurvatten från verksamheter

Skurvatten kan innehålla kemikalier, metaller och ämnen som inte ska komma ut i ledningsnätet eller sjöar och vattendrag.

Beroende på vilka tvättkemikalier som används och vilken typ av lokal som har rengjorts ska skurvattnet hanteras på olika sätt.

VA SYD har tagit fram en kortfattad beskrivning av vad som gäller för hantering av skurvatten. De tre huvudreglerna är:
1. Vatten från golvskurmaskiner får aldrig tömmas i en dagvattenbrunn, oavsett vilken typ av lokal som rengjorts eller vilka kemikalier som använts
2. Golvskurvatten från köpcentrum, livsmedelsaffärer, kontor, skolor och liknande "rena miljöer" kan tömmas i det vanliga avloppet under förutsättning att miljömärkta rengöringsmedel använts
3. Skurvatten från industri och verkstadsgolv får inte tömmas i avloppet då vattnet nästan alltid innehåller höga halter av metaller

Så ska vatten från skurmaskiner hanteras, PDF 139 kB

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 15:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen