Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Gör rum för miljön – inspiration för arkitekter och byggherrar

Vi vänder oss till dig som är verksam i bygg- och fastighetsbranschen, antingen som arkitekt, byggherre, förvaltare eller arbetar med stadsbyggnad. Du utformar den fysiska miljön för avfallshantering i ditt arbete. Vi vill ge vägledning och inspiration om vad du ska tänka på för att det ska fungera bra både för den som lämnar och för den som hämtar avfallet. Informationen är framför allt inriktad på avfallshanteringen i flerbostadshus.

Det ska vara enkelt, bekvämt och positivt att hantera sitt avfall hela vägen från köket till soptunnan. Praktiska lösningar måste finnas både i köket och i miljöhuset. Källsorteringen börjar i köket. En bra kökslösning är anpassad efter de avfallsslag som ska sorteras.

Människors attityd till källsortering är i grunden positiv. En praktisk lätthanterlig, begriplig och välmotiverad avfallshantering underlättar att göra rätt. Men i våra bostäder finns det ofta en brist på helhetslösningar. Köket pekas ut som ett problematiskt område och många menar att de inte utformats för att underlätta källsortering.

Ett annat problem kan vara ett gnisslande socialt samspel kring avfall och avfallsutrymmen. Graden av anonymitet spelar också in. Avfallsbeteendet blir bättre när man har ett mer personligt förhållande till grannar, hyresvärdar och bostadsföreningar.

Attityderna till källsortering kan beskrivas på en skala med nöjd i ena änden och osäker i den andra. Är man nöjd ser man källsortering som en meningsfull handling som är bra för miljön. Osäkerheten är bland annat kopplad till hur man ska sortera, vad som sker med avfallet sen och att det finns symboler, begrepp och beteckningar som skiljer sig åt i olika sammanhang.

Därför är det viktigt, för att göra avfallssystemet mer hållbart ur ett vardagsperspektiv, att reducera osäkerhetsfaktorerna och på så sätt öka motivationen att bidra. Systemet ska vara användarvänligt. Då blir det lätt att göra rätt.

Miljöhuset

Miljöhuset ska kännas attraktivt och inbjudande, det ska vara ljust, fräscht och väl ventilerat, så man slipper lukt. Ta in design i form av ljussättning, färg och materialval. Kanske musik i bakgrunden. Gärna någon hylla för begagnade saker för att lyfta återbruket. Trevligt om det finns en vask så man kan tvätta händerna.

Undersökningar visar att det är viktigt med tydlig information med text och bild vid varje sorteringskärl. Kunderna vill ha möjlighet att sortera alla avfallsfraktioner; inklusive elektronikprodukter och farligt avfall. Att kunna lämna grovsopor då och då är också något som är viktigt.

Bra belysning och fönster skapar trygghet och trivsel. Automatisk närvarostyrd belysning både ute och inne och automatisk dörröppning underlättar avfallshanteringen. Inkast utifrån så man slipper öppna dörrar förenklar när soporna ska lämnas.

Med ganska enkla medel kan man uppnå ett trivsamt och funktionellt miljörum. Inte minst kan ett trevligt miljörum fylla en social funktion. "Ett trevligt miljöhus gynnar sociala kontakter. Är alla engagerade hjälps man åt att sortera och hålla snyggt. Bjud på fika någon gång och för en dialog med de boende om förbättringar."

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2021 14:21

Innehållsansvarig: webbredaktionen