Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2021-11-29 10:45

Dricksglas

Personuppgiftsbehandling

VA SYD värnar om din integritet. Vi vill därför informera om hur vi arbetar med en trygg hantering av dina personuppgifter.

I Personuppgiftsbehandling för VA-och avfallstjänster och Policy för behandling av personuppgifter finns utförlig information om hur VA SYD behandlar dina personuppgifter. Här följer en sammanfattning.  

Sammanfattning av hur VA SYD behandlar dina personuppgifter

VA SYD behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera dricksvatten, hantera dagvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållsavfall. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättslig förpliktelse, allmänt intresse och myndighetsutövning. VA SYD är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du som är kund hos VA SYD?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i VA SYDs verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande är du välkommen att höra av dig med en begäran att få uppgifterna rättade. Du kan också ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig, samt rätt att få dina personuppgifter raderade.

Om du anser att VA SYD hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), som är tillsynsmyndighet. Du är välkommen att kontakta vår Kundservice eller dataskyddsombud om du har frågor eller vill göra en anmälan. Ring 040-635 10 00, eller mejla kund@vasyd.se.

Sidan uppdaterad: 24 juni 2021 09:39

Innehållsansvarig: webbredaktionen