Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Illustration över villa med träd och grönt runtom

Tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

Det finns mycket du kan göra för att förebygga översvämningar och minimera skador av stora regn eller skyfall, både genom att göra åtgärder på huset och i trädgården.

Våra städer består till stora delar av hårda ytor som asfalt och annan beläggning som inte släpper igenom vatten, det gör att det mesta rinner direkt ner i ledningssystemet. Ledningsnätet är gjort för att klara av normala regn, men inte skyfall. När ledningsnätet blir fullt riskerar det därför att leda till översvämning. Här får du några tips och råd på både små och stora saker du kan göra i ditt eget hus och i din trädgård för att förebygga översvämning. Tillsammans gör vi plats för vattnet. 

1. Koppla bort stuprören från ledningsnätet
Kapa stupröret och plugga igen röret där det går ner i marken, då avlastar du ledningsnätet. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan. Länk till film där du ser hur det går till finns till höger.

2. Ta hand om regnvattnet
Samla vattnet i en regnvattentunna så kan du använda det till att vattna med, eller led det till en rabatt, gräsyta eller stenkista. Länk till film där du installerar en regnvattentunna finns till höger.

3. Led vattnet dit du vill ha det
Använd till exempel ränndalsplattor, självutrullande slang eller nedgrävda rör.

4. Ha så många mjuka ytor som möjligt
Gräs och växter suger upp vattnet och är bra val. Vill du ha hård mark kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.

5. Grönt tak
Ett grönt tak tar upp en del av regnvattnet men dämpar också buller, isolerar och lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter.

6. Plantera träd
Ett vuxet träd dricker ungefär 500 liter vatten en varm sommardag. Plantera träden där det inte finns ledningar under.

7. Källarfönster
Kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in den vägen.

8. Källartrappa
Ett tak som skydd över källartrappan hindrar vatten från att rinna in i källaren.

9. Håll koll på ledningarna
Kontrollera att inga rötter tagit sig in eller att sten och grus samlats i ledningarna, det kan leda till stopp.

10. Avstängningsbar golvbrunn
Det finns både manuella och självstängande brunnar.

11. Bakvattenstopp
Det fungerar så att vatten bara kan rinna åt ett håll i ledningen, från byggnaden.

12. Dräneringspump
Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa vattnet.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen