VA SYDs ledningsgrupp

VA SYDs  ledningsgrupp består av förbundsdirektören och samtliga avdelningschefer.

Ledningsgruppen sitter på uppdrag av förbundsdirektören. Förbundsdirektören har i sin tur fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att svara för den löpande verksamheten.  

Joel Olthed

Joel Olthed
Förbundsdirektör

 Kontakta Joel

  

Dag Oredsson Dag Oredsson

Kund & Kommunikation
Avdelningschef

Kontakta Dag

 Christopher Gruvberger

 Teknik & Utveckling
 Avdelningschef

 Kontakta Christopher

 

 Håkan Lundgren

 Rörnät
 Avdelningschef

 Kontakta Håkan

 

Karin Fernström

Karin Fernström

Ledningsnät
Avdelningschef

Kontakta Karin

 

Elin Lund Pedersen

HR, IT & Juridik
Avdelningschef

Kontakta Elin


 

Stefan Åkesson

Ekonomi
Avdelningschef

Kontakta Stefan

 

 Andreas Lagerblad

 Produktion
 Avdelningschef

 Kontakta Andreas

 

Karin Wikström

Karin Wikström

Avfall
Avdelningschef

Kontakta Karin

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021 14:52

Innehållsansvarig: webbredaktionen