Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Anteckningsbok

Förbundsstyrelse

VA SYDs förbundsstyrelse ansvarar för att driva den löpande affärsverksamheten. Ledamöter är representanter från medlemskommunerna.

Förbundsstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen bereder de ärenden som ska upp i förbundsfullmäktige, vilket innebär att alla ärenden som kommer från de lokala ägarnämnderna passerar genom förbundsstyrelsen. Styrelsen har även ansvaret för den ekonomiska förvaltningen.

Förbundsstyrelsens uppgifter är:

  • att förvalta ekonomin och driva den löpande affärsutvecklingen,
  • att bereda ärenden samt sammanställa underlag från ägarnämnderna för beslut i förbundsfullmäktige,
  • att genomföra samråd med hemkommunerna,
  • att besluta om förvärv, försäljning och uthyrning av egendom,
  • att hantera samtliga verksamhetsfrågor inom förbundet,
  • att anställa och besluta om lön och andra anställningsförhållanden för förbundsdirektören,
  • att fastställa delegationsordning inom förbundsstyrelsen ansvarsområde.

Representanter i förbundsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter 

Ersättare 


BURLÖV
Nils Holmqvist (M) 

BURLÖV

Thord Persson (M) 

ESLÖV
Catharina Malmborg (M)

ESLÖV

Janet Andersson (S)

LOMMA
Anders Berngarn (M)

LOMMA
Paul Andersson (S)

LUND
Sven Landelius (FNL) vice ordförande
Lena Fällström (S) 

LUND
Christer Wallström (L)
Shahad Lund (MP) 

MALMÖ
Magdalena Beck (S) ordförande
Vehbo Hot (S)
Håkan Fäldt (M)
Jenny Bengtsson (SD)

MALMÖ
Åsa Petersson (S)
Nihad Pasalic (S)
Helena Grahn (M)
Lars Hallberg (SD)

DELEGATION 1
Magdalena Beck (S) ordförande
Sven Landelius (FNL) vice ordförande
Catharina Malmborg (M)

DELGATION 1

Nils Holmqvist (M)
Anders Berngarn (M)
 

Sidan uppdaterad: 12 november 2021 15:44

Innehållsansvarig: webbredaktionen