Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Anteckningsblock

Förbundsfullmäktige

Här hittar du information om förbundsfullmäktiges arbete, dagordning för sammanträden samt protokoll

Förbundsfullmäktige har, något förenklat, övertagit de uppgifter rörande vatten- och avloppsfrågor som tidigare legat på kommunfullmäktige i delägarkommunerna. Förbundsfullmäktige är VA SYDs högsta beslutande organ.

Förbundsfullmäktiges uppgift är att:

  • fastställa mål och riktlinjer, bokslut och årsredovisning
  • besluta om VA-taxans nivå
  • utse ordförande och vice ordförande i förbundsfullmäktige
  • utse samtliga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelse och ägarnämnder
  • utse revisorer och VA SYD revisionen
  • besluta om inträde av nya förbundsmedlemmar och samverkansavtal

Representanter i fullmäktige

Ordinarie ledamöter

Ersättare 


BURLÖV
Lisa Fritzin (L)


BURLÖV
Håkan Dahlgren (M)


ESLÖV
Janet Andersson (S)
Bengt Andersson (M)


ESLÖV
Jan-Åke Larsson (S)
Oliver Hansén (M)


LOMMA
Anders Berngarn (M)


LOMMA
Paul Andersson (S)


LUND
Cecilia Barnes (L)
Jan Annerstedt (FNL) ordförande
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)


LUND
Christoffer Karlsson (L)
Christer Wallin (M)
Axel Hallberg (MP)
Lars A Ohlsson (V)


MALMÖ
Andreas Schönström (S) vice ordförande
Rose-Marie Carlsson (S)
Jan Olsson (S)
Simon Chrisander (L)
John Roslund (M)
Darko Simic (M)
Anders Andersson (V)
Håkan Ask (SD)
Patrick Angelin SD)


MALMÖ
Christina Wessling (S)
Dundar Gungör (S)
Sofia Hedén (S)
Mohamed Yassin (MP)
Anja Sonesson (M)
Kay Wictorin (C)
Sadiye Altundal (V)
Eva Hallén (SD)
Nadja Strand (SD)

Sidan uppdaterad: 22 november 2021 14:11

Innehållsansvarig: webbredaktionen