Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-15 12:25

Anslagstavla

Detta är VA SYDs digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

På anslagstavlan

 • VA SYD bjuder in till avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken om en ny regional anläggning för rening av avloppsvatten (Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne). Samråd pågår 25 augusti–3 november. Samrådet har tillkännagivits genom inbjudan och annons.
 • Ägarnämnd Eslöv hade sammanträde den 7 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll från Ägarnämnd Eslöv 2021-10-07

Anslag Ägarnämnd Eslöv 2021-10-07

 • Ägarnämnd Burlöv hade sammanträde den 6 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll från Ägarnämnd Burlöv 2021-10-06

Anslag Ägarnämnd Burlöv 2021-10-06

 • Ägarnämnd Lund hade sammanträde den 6 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll från Ägarnämnd Lund 2021-10-06

Anslag Ägarnämnd Lund 2021-10-06

 • Ägarnämnd Lomma hade sammanträde den 7 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll från Ägarnämnd Lomma 2021-10-07

Anslag Ägarnämnd Lomma 2021-10-07

 • Ägarnämnd Malmö hade sammanträde den 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll från Ägarnämnd Malmö 2021-10-08

Anslag Ägarnämnd Malmö 2021-10-08

 • Tekniska nämndens avfallsdelegation hade sammanträde den 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll från Tekniska nämndens avfallsdelegation 2021-10-08

Anslag Tekniska nämndens avfallsdelegation 2021-10-08

 • Förbundsstyrelsens delegation 1 har haft sammanträde den 30 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag Förbundsstyrelsens delegation 1 2021-09-30

 • Förbundsfullmäktige har haft sammanträde den 23 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från Förbundsfullmäktige 2021-09-23

 • Förbundsstyrelsen har haft sammanträde den 17 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från Förbundsstyrelsen 2021-09-17

Anslag Förbundsstyrelsen 2021-09-17

 • Ägarnämnd Lund hade sammanträde den 16 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll från Ägarnämnd Lund 2021-09-16 

  

Sidan uppdaterad: 14 oktober 2021 08:51

Innehållsansvarig: webbredaktionen