Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Ägarnämnder

De lokala ägarnämnderna ska säkerställa det lokala inflytandet. Ägarnämndernas påverkan på förbundets verksamhet inriktas främst mot större investeringar i respektive kommun.

VA SYD är ett kommunalförbund, vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation. VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och fem ägarnämnder, en för varje medlemskommun, ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet.

Ägarnämndens uppgift är:

  • att lämna förslag på till exempel budget, VA-taxa, investeringar, ändring av verksamhetsområdet och ABVA
  • att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor

Representanter i ägarnämnd Burlöv

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Nils Holmqvist (M) ordförande  Göran Kihlstrand (C)
 Rolf Hagmann (SD) vice ordförande  Uno Törringer (C)
 Hans-Åke Mårtensson (S)  Ingvar Persson (S)
 Jonas Lyberg (S)  Katja Larsson (S)
 Anders Brännström (L)  Håkan Dahlgren (M)

Representanter i ägarnämnd Eslöv

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Janet Andersson (S) ordförande  Lilli Trpkoski (S)
 Bengt Andersson (M) vice ordförande  Håkan Bjelkengren (M)
 Jan-Åke Larsson (S)  Lars Holmström (V)
 Madeleine Atlas (C)  
 Fredrik Ottesen (SD)  

Representanter i ägarnämnd Lomma

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Robert Wenglén (M) ordförande  Eva Banheden Lindblad (M)
 Jerry Ahlström (M) vice ordförande  Aron Regnéll (M)
 Sofia Forsgren Böhmer (M)  Lisa Bäck (S)
 Sandra Pilemalm (L)  
 Per Bengtsson (S)   

Representanter i ägarnämnd Lund

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Sven Landelius (FNL) ordförande  Ulf Paulsson (L)
 Christer Wallin (M) vice ordförande  Markus Ebbinghaus (L)
 Christer Wallström (L)  Joanna Lundell (L)
 Bernt Bertilsson (C)  Christoffer Stenström (M)
 Gunnar Linde (KD)  Daniel Nilsson (M)
 Lena Fällström (S) 2:e vice ordförande  Johnny Hulthén (S)
 Mikael Thunberg (S)  Björn Arvidsson (S)
Margareta Kristensson (S)  Hanna Örnskär (MP)
 Shahad Lund (MP)  Saima Jönsson Fahoum (V)
 Steingrimur Jonsson (V)   Lars Siljebratt (V)
 Urban Nilsson (SD)  Carl Danielsson (SD) 

Representanter i ägarnämnd Malmö

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Andréas Schönström (S) ordförande  Charlotte Sundell (S)
 Lars-Göran Jönsson (M) vice ordförande  Akif Coku (S)
 Pethra Ängquist (S)  Karin Olsson (M)
 Nicklas Tempel (S)  
 Håkan Ask (SD)  

Sidan uppdaterad: 25 januari 2022 14:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen