Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

10 snabba om VA SYD

Fakta om VA SYD som kanske inte säger allt om oss men som berättar en hel del om hur VA SYD arbetar.

1 - Vi har sex tuffa mål i vår affärsplan för att kunna styra mot att VA SYD ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

2 - VA SYDs totala omsättning har de senaste åren legat på drygt 1,2 miljarder kronor.

3 - VA SYD har ca 450 medarbetare och runt 90 yrken representerade.

4 - Vi använder både satelliter, robotkameror och mini-ubåtar i vårt arbete med att kontrollera vårt ledningsnät.

5 - Fyrfackskärl infördes 2019 för villakunder i Burlöv och Malmö. Sen dess har mängden restavfall minskat med drygt 40%. 91% av kunderna är positiva till att sortera sitt avfall i fyrfackskärl på sin tomt.

6 - Dricksvattnet VA SYD levererar är till största delen ytvatten från Vombsjön och Bolmen. Ytvattnet filtreras i sandbäddar för att uppnå statusen konstgjord grundvatten. Endast en liten del av dricksvattnet kommer direkt från grundvattentäkter.

7 - Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö är ett av Sveriges största verk och tar emot avloppsvatten från ca 300 000 personer i Burlöv, Malmö, Lomma, Staffanstorp och Svedala.

8 - VA SYD har över 546 000 kunder inom sitt upptagningsområde.

9 - VA SYD är delägare i forskningsbolaget Sweden Water Research tillsammans med NSVA och Sydvatten.

10 - Under 2020 investerade VA SYD för ca 700 miljoner.

Sidan uppdaterad: 29 mars 2021 15:07

Innehållsansvarig: webbredaktionen