Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Om oss

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget.

Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mer effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har över en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.

Vårt uppdrag och mål

VA SYDs uppdrag är att vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.

Sedan 2019 har VA SYD sex tuffa mål som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och hjälpa till att rädda världen. Detta är på allvar och inget vi bara säger. Vi tror verkligen att det är så. Vi ska föregå med lysande exempel och vara en förebild och en möjliggörare för andra att tänka och göra nytt och göra rätt. Därför har vi vidgat våra systemgränser och tar ett tydligt större ansvar för samhällsutvecklingen.

Som stöd i målarbetet krävs det därför en tydlig styrmodell så att vi vet vart vi ska och hur vi alla tillsammans ska ta oss dit.

Vår styrmodell

Affärsplanen sträcker sig till 2030 och är ett politiskt styrdokument som beslutas av VA SYDs förbundsfullmäktige och revideras löpande. Affärsplanen innehåller våra mål, en analys av vår omvärld samt beskriver våra utmaningar och möjligheter för att nå våra mål.

För oss på VA SYD innebär ”strategiskt” att vi arbetar tillsammans, långsiktigt och med helheten. I verksamhetsstrategin beskriver vi också hur vi följer upp målen så att vi vet att vi är på rätt väg. Strategin revideras årligen av ledningsgruppen.

Verksamhetsplanernas syfte är att konkretisera verksamhetsstrategin på avdelningsnivå och säkerställa att vi tar vara på synergier mellan avdelningarna. Varje avdelning tar årligen fram sin verksamhetsplan och planerna tas fram i dialog med övriga avdelningar för att säkerställa att vi samarbetar och undviker målkonflikter och dubbelarbete.

VA SYD står inför mycket stora investeringar där behovet av att göra rätt sak på rätt sätt blir avgörande. Numera ingår den allt större mängden projekt och de allt större projekten och programmen i ett gemensamt arbetssätt för att öka effektiviteten och få vår projektportfölj att tydligare styras mot målen i vår affärsplan. Portföljarbetet handlar kortfattat om att prioritera men också att balansera uppdraget. En del i detta är att ha koll på att alla kommuner får sin andel av investeringar.

Kommunikationsstrategin från 2019 hjälper oss att möta omvärldens villkor och bidra till att nå våra mål. Den är en vägledning och stöd för alla som arbetar på VA SYD.

Läs mer:
Vår års- och hållbarhetsredovisning (PDF 3,5 MB) som berättar mer om vår verksamhet. Där får du en överblick på vår verksamhet via nyckeltal, ekonomiska resultat och redogörelse av året som gått.

Planer, rapporter och informationsmaterial om vatten och avlopp

 

 

 

Sidan uppdaterad: 7 oktober 2021 15:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen