VA SYD

VA SYD i sociala medier

Vi är aktiva i några utvalda kanaler inom sociala medier för de som är intresserade av vår verksamhet.

Tar du kontakt med oss via sociala medier - tänk på att:

  • Våra kanaler inte är till för att göra felanmälningar som till exempel översvämningar, utebliven sophämtning och vattenläckor. Kontakta istället vår kundservice på 040-635 10 00.
  • Alla inlägg i VA SYDs kanaler för sociala medier räknas som allmän handling. Det betyder att varje medborgare har rätten att läsa och söka bland de allmänna handlingarna. Lägg därför inte känslig information, till exempel personuppgifter, här. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden.
  • Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp här. Om så skulle ändå ske så tas inläggen bort. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter som lämnas till VA SYD via social medier enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur VA SYD behandlar personuppgifter 
  • Vi accepterar inte personliga påhopp, några kommersiella, rasistiska eller ironiska inlägg på våra kanaler. Om så ändå skulle ske så tas inläggen bort.

Våra kanaler i sociala medier

Följande kanaler är våra och uppdateras av anställda på VA SYD:

VA SYD

Facebook

Facebook - jobba hos oss

LinkedIn

Twitter @VASYD

Youtube

Kretseum - vår pedagogiska verksamhet

Instagram #kretseum

Twitter @Kretseum

Vårt forskningsbolag Sweden Water Reserach

LinkedIn

Twitter @swrab

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen