Ansvaret för vatten- och avloppsverksamheterna i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö ligger hos VA SYD. Kommunerna har fortfarande inflytande i en del övergripande frågor som påverkar förbundets organisation. Till exempel att ta in en ny medlem i förbundet eller val av nya ledamöter till förbundets beslutsorgan.

Tre olika beslutsorgan
VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och de fyra ägarnämnderna, en för varje medlemskommun, ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet.