Tjänstemannaorganisationen består av nio avdelningar och en ledningsfunktion.

  • Avfall
  • Avloppsvatten
  • Dricksvatten
  • Ekonomi
  • HR, IT & Juridik
  • Kund & Kommunikation
  • Ledningsnät
  • Miljö, Strategi & Samordning
  • Rörnät