Om VA SYD

Om VA SYD

Vi driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Utifrån en helhetssyn samlar vi spetskompetens och satsar på modiga idéer när vi utvecklar och vårdar VA-system och avfallshantering. 

VA SYD är ett politiskt styrt kommunalförbund och har ett nära samarbete med medlemskommunerna. Med våra fem kommuner Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö och en halv miljon kunder är VA SYD en av landets största organisationer för vatten och avlopp. Varje dag, dygnet runt servar vi våra kunder.

VA SYD har närmare 400 anställda som driver verksamheten framåt varje dag. Huvudkontoret finns i Malmö men fördelat över våra medlemskommuner har vi 15 avloppsreningsverk, flera hundra pumpstationer, ett eget fullskaligt vattenverk och ett antal mindre lokala vattenverk.

Vi har också tre ackrediterade laboratorier för analys av dricksvatten, avloppsvatten och miljöföroreningar i vatten och slam. Vi samlar in hushållsavfall och matavfall i Burlöv och Malmö. VA SYDs verksamhet omsätter över en miljard kronor om året.

Utmaningar och nya mål

VA SYD liksom hela VA-branschen står inför stora utmaningar som vi måste förhålla oss till. Stora delar av VA-infrastrukturen byggdes för över 50 år sedan. I många större städer har befolkningen under samma period fördubblats, men VA-infrastrukturen har inte hängt med. Mindre kommuner får svårt att på egen hand klara framtida utmaningar. Lösningen ligger i många fall i samverkan över kommungränserna, precis det vi på VA SYD erbjuder. Även klimatförändringar, kund-, miljö- och kvalitetskrav styr vår framtida verksamhet som VA-organisation.

Framåt kommer vi därför att jobba för att

  • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
  • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
  • Vara en av Europas 10 mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
  • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
  • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
  • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa