VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Sydvästra Skåne och som även har hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö. Vi är ett kommunalförbund vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation som består av våra medlemskommuners VA-verksamheter. Våra medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. 

VA SYDs verksamhet består av fyra huvudprocesser:

Tillhandahålla dricksvatten
Vi ska trygga vårt dricksvatten i nutid och för kommande 
generationer, där säkerheten för kvalitet och leverans ska öka.

  • Vi ser till att du har ett rent och bra vatten i kranen
  • Vi tar hand om ledningsnätet som gör detta möjligt

Ta hand om avloppsvatten
Vi ska avleda och rena avloppsvatten på ett miljömässigt sätt, där störningar och föroreningar minimeras.

  • Vi forslar bort, tar hand om och renar ditt avloppsvatten
  • Vi avleder regnvatten och begränsar risken för källaröversvämningar
  • Vi tar hand om ledningsnätet som gör detta möjligt

Ta hand om dagvatten

  • Dagvatten ska avledas på ett långsiktigt hållbart och säkert sätt, till skydd för både människor och miljö, samt användas som en resurs i stadsmiljön

Ta hand om hushållsavfall

  • Vi ska verka för att avfallsmängden minskar, sorteringsgraden ökar samt att miljönytta prioriteras.
  • Vi ser till att hushållens sopor blir hämtade och att kunderna förstår sin roll i systemet