Om VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Sydvästra Skåne och som även har hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö. Vi är ett kommunalförbund vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation som består av våra medlemskommuners VA-verksamheter. Våra medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. 

VA SYDs verksamhet består av fyra huvudprocesser:

Tillhandahålla dricksvatten
Vi ska trygga vårt dricksvatten i nutid och för kommande 
generationer, där säkerheten för kvalitet och leverans ska öka.

 • Vi ser till att du har ett rent och bra vatten i kranen
 • Vi tar hand om ledningsnätet som gör detta möjligt


Ta hand om avloppsvatten

Vi ska avleda och rena avloppsvatten på ett miljömässigt sätt, där störningar och föroreningar minimeras.

 • Vi forslar bort, tar hand om och renar ditt avloppsvatten
 • Vi avleder regnvatten och begränsar risken för källaröversvämningar
 • Vi tar hand om ledningsnätet som gör detta möjligt


Ta hand om dagvatten

 • Dagvatten ska avledas på ett långsiktigt hållbart och säkert sätt, till skydd för både människor och miljö, samt användas som en resurs i stadsmiljön


Ta hand om hushållsavfall

 • Vi ska verka för att avfallsmängden minskar, sorteringsgraden ökar samt att miljönytta prioriteras.
 • Vi ser till att hushållens sopor blir hämtade och att kunderna förstår sin roll i systemet

Utmaningar och nya mål

VA SYD liksom hela VA-branschen står inför stora utmaningar som vi måste förhålla oss till. Stora delar av VA-infrastrukturen byggdes för över 50 år sedan. I många större städer har befolkningen under samma period fördubblats, men VA-infrastrukturen har inte hängt med. Mindre kommuner får svårt att på egen hand klara framtida utmaningar. Lösningen ligger i många fall i samverkan över kommungränserna, precis det vi på VA SYD erbjuder. Även klimatförändringar, kund-, miljö- och kvalitetskrav styr vår framtida verksamhet som VA-organisation.

Framåt kommer vi därför att jobba för att

 • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
 • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
 • Vara en av Europas 10 mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
 • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
 • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
 • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025

Sidan uppdaterad 18 oktober 2019 15:39

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa