Vi lyder under Offentlighetsprincipen

Vi lyder under Offentlighetsprincipen

VA SYD är ett kommunalförbund som lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information som lämnas till oss blir en allmän handling. Enligt offentlighetsprincipen har den som begär det rätt att ta del av allmänna handlingar. Information som du har lämnat till VA SYD kan därför komma att lämnas ut, om inte uppgifterna skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En handling är allmän när den har inkommit till eller upprättats hos VA SYD samt förvaras här. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller hemliga på grund av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Hemliga handlingar får inte lämnas ut. Allmänna handlingar som inte är hemliga är således offentliga och kan därmed lämnas ut. Om du får avslag på en begäran om att ta del av en allmän handling, kan du få ett skriftligt besked om detta. Anser du att VA SYD har tagit fel beslut, har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

VA SYD måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. VA SYD ordnar handlingarna i ett diariesystem, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

På vasyd.se kan du ta del av anslag inför förbundsfullmäktiges sammanträde och anslag om justering av förbundsstyrelsens samt ägarnämndernas protokoll. Läs mer här. 

Här kan du läsa mer om offentlighetsprincipen (nytt fönster, regeringen.se).

Vad gör VA SYDs registrator?

En registrator är den tjänsteman på VA SYD som har till uppgift att ta emot och registrera inkommande och utgående handlingar i diariesystemet samt att öppna och stänga ärenden i diariesystemet. Registrator besvarar även frågor och kan ge upplysningar från allmänheten om VA SYDs handlingar.

Hur begär jag ut allmänna handlingar på VA SYD?

Du har rätt att ta del av VA SYDs allmänna handlingar som är offentliga. Begäran om utlämnande av allmän handling skickas till handläggare eller registrator. Ni kan kontakta VA SYDs registrator på följande sätt:

Telefon: 040-635 10 00 (kundservice)

Postadress:
VA SYD
Box 191
201 21 Malmö

E-post: registrator@vasyd.se

Så här skickar du post till VA SYD

Samtliga handlingar till VA SYD (med undantag av fakturor) skickas till vårt huvudkontor i Malmö för diarieföring.

Postadress:
VA SYD
Namn på eventuell handläggare eller enhet
Box 191
201 21 Malmö

Du är också välkommen att mejla dina handlingar till registrator@vasyd.se.

Vill du komma i kontakt med vår registrator ringer du vår kundservice på 040-635 10 00 och ber att bli kopplad till registrator. Vänligen uppge VA SYDs diarienummer vid kontakt med registrator.

Du kanske även vill läsa