VA SYD

VA SYDs miljö- och kvalitetsarbete

VA SYDs arbete kännetecknas av kretsloppsanpassning, långsiktighet och ständig förbättring. Vår personal har hög kompetens och deltar aktivt i arbetet med kvalitet och miljö.

VA SYD arbetar med miljö och kvalitet och följer ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet innefattar följande områden:

  • Kvalitet - Hur vi säkerställer en jämn och hög kvalitet på våra produkter och tjänster samt hur vi bemöter våra kunder och uppfyller deras förväntningar.
  • Miljö - Hur vi klarar uppställda krav och mål när det gäller belastningen på den yttre miljön och hur vi minimerar vår miljöpåverkan.
  • Arbetsmiljö - Hur vi skapar förutsättningar för god hälsa och arbetsglädje hos personalen samt en bra arbetsmiljö.
  • Säkerhet – Hur vi skyddar såväl personal och anläggningar som den löpande produktionen av VA- och avfallstjänster mot hot och störningar.

Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar är en av drivkrafterna i arbetet med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Förbättringarna kan gälla arbetssätt, rutiner, teknik, utrustning, attityder och kunskap. Arbetet går i en ständig cykel av att skapa handlingsplaner, utvärdera förbättringsinsatser, agera på utvärderingen och sen planera nytt förbättringsarbete.

Ständigt förbättringsarbete

Mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete finner du i vår policy.
Policy för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet

Övriga certifieringar

Förutom ISO 9001 och 14001 är vi också certifierade enligt REVAQ, ett certifieringssystem för avloppsslam, och vårt laboratorium enligt ISO 17025.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa