VA SYDs ledningsgrupp

VA SYDs ledningsgrupp består av förbundsdirektör, vice förbundsdirektör och samtliga avdelningschefer.

Ledningsgruppen sitter på uppdrag av förbundsdirektören. Förbundsdirektören har i sin tur fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att svara för den löpande verksamheten. 

Joel Olthed

Joel Olthed
Tf Förbundsdirektör

joel.olthed@vasyd.se 

 
Anna Marmbrandt

Anna Marmbrandt
Dricksvatten
Tf Avdelningschef

anna.marmbrandt@vasyd.se

Ulrika Forsgren Högman 

Ulrika Forsgren Högman                
Kund & Kommunikation
Avdelningschef

ulrika.forsgrenhogman@vasyd.se

 

Christopher Gruvberger
Miljö, Strategi & Samordning
Avdelningschef

christopher.gruvberger@vasyd.se

 

Håkan Lundgren
Rörnät
Avdelningschef

hakan.lundgren@vasyd.se

 

Karin Fernström
Ledningsnät
Avdelningschef

karin.fernstrom@vasyd.se

 

Elin Lund Pedersen
HR, IT & Juridik
Avdelningschef

elin.lund-pedersen@vasyd.se

 

Stefan Åkesson
Ekonomi
Avdelningschef

stefan.akesson@vasyd.se

Andreas Lagerblad
Avloppsvatten
Avdelningschef

andreas.lagerblad@vasyd.se

 

Karin Wikström
Avfall
Avdelningschef

karin.wikstrom@vasyd.se

Sidan uppdaterad 12 augusti 2019 14:09

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa