Ledningsgruppen sitter på uppdrag av förbundsdirektören. Förbundsdirektören har i sin tur fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att svara för den löpande verksamheten. 

Katarina Pelin, förbundsdirektör VA SYD 

Katarina Pelin
Förbundsdirektör

katarina.pelin@vasyd.se

 

Henrik Aspegren
Vice förbundsdirektör

henrik.aspegren@vasyd.se

Joel Olthed

Joel Olthed
Dricksvatten
Avdelningschef

joel.olthed@vasyd.se 

 
Ulrika Forsgren Högman 

Ulrika Forsgren Högman                
Kund & Kommunikation
Avdelningschef

ulrika.forsgrenhogman@vasyd.se

 

Christopher Gruvberger
Miljö, Strategi & Samordning
Avdelningschef

christopher.gruvberger@vasyd.se

 

Håkan Lundgren
Rörnät
Avdelningschef

hakan.lundgren@vasyd.se

 

Karin Fernström
Ledningsnät
Avdelningschef

karin.fernstrom@vasyd.se

 

Elin Lund Pedersen
HR, IT & Juridik
Avdelningschef

elin.lund-pedersen@vasyd.se

 

Stefan Åkesson
Ekonomi
Avdelningschef

stefan.akesson@vasyd.se

 

Andreas Lagerblad
Avloppsvatten
Avdelningschef

andreas.lagerblad@vasyd.se

 

Karin Wikström
Avfall
Avdelningschef