VA SYDs ledningsgrupp

VA SYDs ledningsgrupp består av förbundsdirektör och samtliga avdelningschefer.

Ledningsgruppen sitter på uppdrag av förbundsdirektören. Förbundsdirektören har i sin tur fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att svara för den löpande verksamheten. 

 Joel Olthed

 Tf Förbundsdirektör

 Kontakta Joel

 

Anna Marmbrandt

 Anna Marmbrandt

 Dricksvatten
 Tf Avdelningschef

 Kontakta Anna

 

Ulrika Forsgren Högman

 Ulrika Forsgren Högman

 Kund & Kommunikation
 Avdelningschef

 Kontakta Ulrika

 

 

 Christopher Gruvberger

 Miljö, Strategi & Samordning
 Avdelningschef

 Kontakta Christopher

 

 

 Håkan Lundgren

 Rörnät
 Avdelningschef

 Kontakta Håkan

 

 

Karin Fernström  Karin Fernström

  Ledningsnät
  Avdelningschef

  Kontakta Karin

 

 Elin Lund Pedersen

 HR, IT & Juridik
 Avdelningschef

 Kontakta Elin

 

 

 Stefan Åkesson

 Ekonomi
 Avdelningschef

 Kontakta Stefan

 

 

 Andreas Lagerblad

 Avloppsvatten
 Avdelningschef

 Kontakta Andreas

 

 

Karin Wikström Karin Wikström

 Avfall
 Avdelningschef

 Kontakta Karin

Sidan uppdaterad 24 september 2019 15:25

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa