Kriser kan vara större och mindre och bero på många olika saker. Vatten är en viktig fråga för både samhället i stort och för privatpersoner. Både för mycket eller för lite vatten kan få stora konsekvenser och orsaka kris. Det kan handla om att det inte kommer något dricksvatten i kranen eller för mycket vatten i form av skyfall och översvämningar.

VA SYD har ansvar för att leverera dricksvattnet i våra medlemskommuner: Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. Vi ansvarar även för att ta hand om avloppsvattnet och dagvattnet i dessa kommuner. 

Här har vi samlat tips, länkar och frågor & svar om olika typer av vattenkriser som vi arbetar med. Det kan vara brist på dricksvatten, kokning av dricksvattnet när det finns bakterier i dricksvattnet eller översvämningar i källare eller på tomten. 

Du kan förbereda dig och din fastighet på olika sätt för att minimera att bli drabbad. Blir du drabbad finns det några saker du behöver tänka på och ha förberett för att underlätta i en svår situation. 

Om det blir problem med dricksvattnet

Vad gör jag om jag inte har vatten i kranen? 

Kommer det inget vatten när du öppnar kranen? Börja med att kontakta din fastighetsskötare om du bor i flerfamiljshus, så det inte har hänt något i huset. Det kan vara en tillfällig vattenavstängning i huset. Om det inte är det, gå in på vasyd.se och se om vi har någon information om något hänt. För att se aktuella vattenavstängningar där du bor, se pågående driftinformation. Om det inte finns information om att vattnet skulle vara avstängt, hör av dig till VA SYDs kundservice, så vi får in information och kan undersöka vad som hänt.

Skickar VA SYD ut dricksvatten på annat sätt om det inte finns i kranen?

Det beror på hur allvarlig händelsen är och under hur lång tid vattnet är avstängt. Om en händelse inträffar, som gör att vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten delas ut på något annat sätt. Detta dricksvatten kallas nödvatten och distribueras framför allt genom att nödvattentankar sätts ut på lämpliga platser.

Nödvattnet ska räcka till så många som möjligt, därför får varje person bara ett begränsat antal liter. Känsliga kunder, exempelvis vårdboenden, prioriteras alltid i en nödvattensituation. Du behöver ha en egen dunk med dig för att hämta nödvatten i. En vattendunk är dessutom väldigt bra att ha hemma, till exempel inför en vattenavstängning, så du har något att tappa upp vatten i.

Mer om dricksvatten

Hur kan du förbereda dig för eventuell vattenbrist, läs mer på Din säkerhet
Om vattnet är avstängt. 
Om vattnet behöver kokas.

Om det blir översvämning i mitt hus eller på gatan

Vad gör jag om det blir översvämning i min källare?

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
  • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten, undvik att vada runt i vattnet då det kan finnas risk för bakterier
  • Om det går, flytta fuktkänsliga saker
  • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan
  • Kontakta ditt försäkringsbolag
  • Anmäl källaröversvämning hos VA SYD

Vad gör jag om det är översvämning ute på gatan eller i mitt område? 

Tänk på att du inte vet vad det är för vatten som skapat översvämningen - undvik att vada eller ta dig genom djupt vatten, som kan vara förorenat. Tänk också på att brunnslock kan åka upp vid kraftiga regn och översvämningar och det kan därför vara direkt olämpligt att röra sig i vattnet. 

Översvämningar kan bero på många anledningar, till exempel kraftiga regn eller att det är något stopp i gatubrunnarna. På vissa ställen i staden har man byggt för att vattnet ska kunna samlas så där är det inget problem, men på andra ställen blir det problem när vattnet samlas. Vem som har ansvar beror på varför det blivit översvämning och var - det kan vara fastighetsägaren själv, VA SYD eller kommunen. VA SYD vill gärna veta var översvämningarna finns, hör därför gärna av er till vår kundservice så vi får in informationen och kan arbeta med bättre lösningar. 

Att skapa säkra vattenvägar i staden vid extrema regn är ett gemensamt ansvar för alla, lösningen finns inte i att bygga större rör. Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Om översvämningar

Är du drabbad av källaröversvämning, läs mer om vad du kan göra här.
Frågor och svar om översvämningar.
Tips på hur du kan förebygga källaröversvämning och anpassa din trädgård.

Kommunens krisarbete

Din kommun arbetar också med att förbereda för kris, gå in på deras hemsida och lär dig mer om hur det ser ut hos dig. 

Burlöv
Eslöv
Lund
Malmö

Vill du fördjupa dig ytterligare i hur du kan förbereda dig för eventuell kris, läs här:

Krisinformation.se
Dinsäkerhet.se
Vattenfilm MSB