VA SYD

Är du beredd?

Ibland fungerar inte allt som det ska. När många människor drabbas eller om det sker händelser som får stora konsekvenser för hur samhället fungerar - då är det en kris.

Kriser kan vara större och mindre och bero på många olika saker. Vatten är en viktig fråga för både samhället i stort och för privatpersoner. Både för mycket eller för lite vatten kan få stora konsekvenser. Det kan handla om att det inte kommer något dricksvatten i kranen eller för mycket vatten i form av skyfall och översvämningar.

VA SYD har ansvar för att leverera dricksvattnet i våra medlemskommuner: Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Vi ansvarar även för att ta hand om avloppsvattnet och dagvattnet i dessa kommuner. 

Här har vi samlat tips, länkar och frågor & svar om olika typer av vattenkriser som vi arbetar med. Det kan vara brist på dricksvatten, kokning av dricksvattnet när det finns bakterier i dricksvattnet eller översvämningar i källare eller på tomten. 

Du kan förbereda dig och din fastighet på olika sätt för att minimera att bli drabbad genom krisberedskap. Att vara förberedd är viktigt i en svår situation. 

Problem med dricksvattnet

Vad gör jag om jag inte har vatten i kranen? 

Kommer det inget vatten när du öppnar kranen?

  • Kontakta din fastighetsskötare om du bor i flerfamiljshus, så det inte har hänt något i huset. Det kan vara en tillfällig vattenavstängning i huset.
  • Gå in på vasyd.se och se om vi har någon information om vad som hänt. För att se aktuella vattenavstängningar där du bor, se driftinformation.
  • Om det inte finns information om att vattnet skulle vara avstängt, hör av dig till VA SYDs kundservice, så vi kan undersöka vad som hänt.

Skickar VA SYD ut dricksvatten på annat sätt om det inte finns i kranen?

Det beror på hur allvarlig händelsen är och under hur lång tid vattnet är avstängt. Om en händelse inträffar, som gör att vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten delas ut på något annat sätt. Detta dricksvatten kallas nödvatten och distribueras framför allt genom att nödvattentankar sätts ut på flera platser.

Nödvattnet ska räcka till så många som möjligt, därför får varje person bara ett begränsat antal liter. Känsliga kunder, exempelvis vårdboenden, prioriteras alltid i en nödvattensituation. Du behöver ha en egen dunk med dig för att hämta vatten. En vattendunk är dessutom väldigt bra att ha hemma, till exempel inför en vattenavstängning, så du har något att tappa upp vatten i.

Mer om dricksvatten

Läs mer om kris med dricksvatten på Din säkerhet
Om vattnet är avstängt 
Om vattnet behöver kokas

Översvämning i mitt hus eller på gatan

Vad gör jag om det blir översvämning i min källare?

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
  • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten, undvik att vada runt i vattnet då det kan finnas risk för bakterier
  • Om det går, flytta fuktkänsliga saker
  • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan
  • Kontakta ditt försäkringsbolag för skadereglering
  • Rapportera källaröversvämning hos VA SYD

Vad gör jag om det är översvämning ute på gatan eller i mitt område? 

Hör av dig till oss, så kan vi ta reda på vad det beror på och om vi eller kommunen ska rycka ut. Vi använder också informationen för att planera framtida arbeten och bättre lösningar.

Tänk på att du inte vet vad det är för vatten som skapat översvämningen - undvik att vada eller ta dig genom djupt vatten, som kan vara förorenat. Tänk också på att brunnslock kan åka upp vid kraftiga regn och översvämningar och det kan därför vara direkt olämpligt att röra sig i vattnet. 

Översvämningar kan bero på många saker, till exempel kraftiga regn eller stopp i gatubrunnarna. På vissa ställen i staden har man byggt just för att vattnet ska kunna samlas men på andra ställen blir det problem när vattnet samlas. Vem som har ansvar beror på varför det blivit översvämning och var - det kan vara fastighetsägaren själv, VA SYD eller kommunen. Att skapa säkra vattenvägar i staden vid extrema regn är ett gemensamt ansvar för alla, lösningen finns inte i att bygga större rör. Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Mer om översvämningar

Är du drabbad av källaröversvämning, läs mer om vad du kan göra här.
Frågor och svar om översvämningar
Tips på hur du kan förebygga källaröversvämning och anpassa din trädgård

Kommunens krisarbete

Din kommun arbetar också med att förbereda för kris, gå in på deras hemsida och lär dig mer om hur det ser ut hos dig. 

Burlöv
Eslöv
Lomma
Lund
Malmö

Vill du fördjupa dig ytterligare i hur du kan förbereda dig för eventuell kris, läs här:

Krisinformation.se
Dinsäkerhet.se
Vattenfilm MSB

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen