Kommunalförbundet VA SYD bildades 2008 mellan Lunds och Malmös VA-verksamheter. Den 1 januari 2011 blev Burlövs kommun medlem och från och med den 1 januari 2012 är även Eslöv medlemskommun i VA SYD. 

Ett kommunalförbund innebär att två eller fler kommuner bildar en ny organisation. Kommunerna överlämnar ansvaret för vatten- och avloppsfrågorna till kommunalförbundet. Resultatet är en ny kommunal enhet som på VA SYD består av medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. Syftet med detta är att kunna möta framtidsfrågorna tillsammans i en allt mer komplex bransch. 

Samverkan mellan fler kommuner ger:

  • mer resurser 
  • bredare kompetenser 
  • ytterligare synliggörande av VA-frågorna 
  • utvidgat samarbete för ökade framtida krav och klimatförändringar 
  • högre kvalitet i utförandet av tjänsterna 
  • fler tjänster till samma kostnad 
  • lättare hantering av en ökad hotbild i samhället 
  • en gemensam och stark beredskap för akuta insatser
  • väsentligt minskad sårbarhet i en större organisation 
  • förhöjd nivå på verksamheten i ett kort och långt perspektiv