VA SYD

Samverkansmöjligheter genom kommunalförbund

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö har gått samman i ett kommunalförbund och effektiviserat verksamheterna kring vatten-, avlopps- och avfallsfrågor.

Kommunalförbundet VA SYD bildades 2008 mellan Lunds och Malmös VA-verksamheter. Den 1 januari 2011 blev Burlövs kommun medlem, den 1 januari 2012 tillkom Eslöv och 1 januari 2019 anslöt även Lomma som medlemskommun i VA SYD. 

Ett kommunalförbund innebär att två eller fler kommuner bildar en ny organisation. Kommunerna överlämnar ansvaret för vatten- och avloppsfrågorna till kommunalförbundet. Resultatet är en ny kommunal enhet som på VA SYD består av medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Syftet med detta är att kunna möta framtidsfrågorna tillsammans i en allt mer komplex bransch. 

Samverkan mellan fler kommuner ger:

  • mer resurser 
  • bredare kompetenser 
  • ytterligare synliggörande av VA-frågorna 
  • utvidgat samarbete för ökade framtida krav och klimatförändringar 
  • högre kvalitet i utförandet av tjänsterna 
  • fler tjänster till samma kostnad 
  • lättare hantering av en ökad hotbild i samhället 
  • en gemensam och stark beredskap för akuta insatser
  • väsentligt minskad sårbarhet i en större organisation 
  • förhöjd nivå på verksamheten i ett kort och långt perspektiv

 

 

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa