VA SYDs huvudkontor ligger på Hjälmaregatan 3 i Malmö.

I Eslöv finns verksamhetsställen bland annat vid Ellinge avloppsreningsverk, vid ytterligare åtta mindre avloppsreningsverk samt vid vattenverk i Hurva, Billinge och Stockamöllan.

I Lomma finns Borgeby avloppsreningverk.

I Lund finns verksamhetsställen bland annat vid Källby avloppsreningsverk, vid ytterligare åtta mindre avloppsreningsverk, vid Källby vattenverk och Gravaregårdens vattenverk i Skatteberga.

I Malmö finns verksamhetsställen, förutom på huvudkontoret, också vid Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk, Bulltofta vattenverk och på Strömgatan 4.

I Burlövs kommun finns inga avloppsreningsverk eller vattenverk.

VA SYDs pedagogiska verksamhet Kretseum – kretslopp och kunskapscentrum ligger i Hyllie, Arenagatan 2.