VA SYD

Förbundsfullmäktige

Här hittar du information om förbundsfullmäktiges arbete, dagordning för sammanträden samt protokoll.

Förbundsfullmäktige har, något förenklat, övertagit de uppgifter rörande vatten- och avloppsfrågor som tidigare legat på kommunfullmäktige i delägarkommunerna. Förbundsfullmäktige är VA SYDs högsta beslutande organ.

Förbundsfullmäktiges uppgift är att: 

  • fastställa mål och riktlinjer, bokslut och årsredovisning
  • besluta om VA-taxans nivå
  • utse ordförande och vice ordförande i förbundsfullmäktige 
  • utse samtliga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelse och ägarnämnder 
  • utse revisorer och VA SYD revisionen
  • besluta om inträde av nya förbundsmedlemmar och samverkansavtal

Representanter i fullmäktige

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 BURLÖV  BURLÖV
 Lisa Fritzin (L)             
 Håkan Dahlgren (M)

 ESLÖV  ESLÖV
 Janet Andersson (S)  Jan-Åke Larsson (S)
 Bengt Andersson (M)

 Oliver Hansén (M)

 LOMMA  LOMMA
 Anders Berngarn (M)

 Paul Andersson (S)

 LUND  LUND
 Cecilia Barnes (L)  Christoffer Karlsson (L)
 Jan Annerstedt (FNL) ordförande  Christer Wallin (M)
 Lena Fällström (S)  Axel Hallberg (MP)
 Kenth Andersson (S)

 Lars A Ohlsson (V)

MALMÖ  MALMÖ
 Andreas Schönström (S) vice ordförande  Christina Wessling (S)
 Rose-Marie Carlsson (S)  Dundar Gungör (S)
 Jan Olsson (S)  Sofia Hedén (S)
 Simon Chrisander (L)  Mohamed Yassin (MP)
 John Roslund (M)  Anja Sonesson (M)
 Darko Simic (M)  Kay Wictorin (C)
 Anders Andersson (V)  Sadiye Altundal (V)
 Håkan Ask (SD)  Eva Hallén (SD)
 Patrick Angelin SD)  Nadja Strand (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 10 november 2020 11:07

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa