Förbundsfullmäktige har, något förenklat, övertagit de uppgifter rörande vatten- och avloppsfrågor som tidigare legat på kommunfullmäktige i delägarkommunerna. Förbundsfullmäktige är VA SYDs högsta beslutande organ.

Förbundsfullmäktiges uppgift är att: 

  • fastställa mål och riktlinjer, bokslut och årsredovisning
  • besluta om VA-taxans nivå
  • utse ordförande och vice ordförande i förbundsfullmäktige 
  • utse samtliga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelse och ägarnämnder 
  • utse revisorer och VA SYD revisionen
  • besluta om inträde av nya förbundsmedlemmar och samverkansavtal

Representanter i fullmäktige

Ordinarie ledamöter

Elin Gustafsson, ordförande (S) Lund

Andreas Schönström, vice ordförande (S) Malmö

Rose-Marie Carlsson (S) Malmö

Eva Sjöstedt (S) Malmö

Jan Olsson (S) Malmö

Anders Skans (V) Malmö

Noria Manouchi (M) Malmö

Ewa Bertz (L) Malmö

John Roslund (M) Malmö

Håkan Ask (SD) Malmö

Mats Helmfrid (M) Lund

Lena Fällström (S) Lund

Christer Wallström (L) Lund

Hans-Åke Mårtensson, (S) Burlöv

Janet Andersson (S) Eslöv

Annette Linander (C) Eslöv

Ersättare

Kent Andersson (S) Malmö

Sofia Hedén (S) Malmö

Daniel Wolski (S) Malmö

Christina Wessling (S) Malmö

Anders Törnblad (MP) Malmö

Tomas Petersson (M) Malmö

Ramtim Massoumi (M) Malmö

Olle Schmidt (L) Malmö

Ingemar Andersson (SD) Malmö

Johan Lambreus Mattsson (MP) Lund

Ulf Östman  (V) Lund

Klas Svanberg (M) Lund

Bernt Bertilsson (C) Lund

Jonas Lyberg (S) Burlöv

Bengt Andersson (M) Eslöv

John Fidler, (L) Eslöv