Förbundsstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Styrelsen bereder de ärenden som ska upp i förbundsfullmäktige, vilket innebär att alla ärenden som kommer från de lokala ägarnämnderna passerar genom förbundsstyrelsen. Styrelsen har även ansvaret för den ekonomiska förvaltningen.

Ordinarie ledamöter

 Carina Svensson

 Carina Svensson, ordförande (S) Malmö

Lena Fällström Tönered

 Lena Fällström Törnered, vice ordförande (S) Lund

 Håkan Fäldt

 Håkan Fäldt (M) Malmö

 Fehim Yilmaz

 Fehim Yilmaz (S) Malmö

 Magdalena Beck

 Magdalena Beck (S) Malmö

 Mats Helmfrid

 Mats Helmfrid (M) Lund

Lars-Erik Wollmér 

 Lars-Erik Wollmér (S) Burlöv

Henrik Wöhlecke 

 Henrik Wöhlecke (M) Eslöv

Ersättare

Åsa Petersson

Åsa Petersson (S) Malmö

 

Alai Javardahi (S) Malmö

Joseph Prai

Joseph Prai (S) Malmö

Helena Grahn

 Helena Grahn (M) Malmö

Mikael Thundberg

Mikael Thunberg (S) Lund

 Christer Wallstrom

Christer Wallström (L) Lund

 Hans-Åke Martensson

Hans-Åke Mårtensson (S) Burlöv

 Janet Andersson

Janet Andersson (S) Eslöv