VA SYD

Förbundsstyrelse

VA SYDs förbundsstyrelse ansvarar för att driva den löpande affärsverksamheten. Ledamöter är representanter från medlemskommunerna.

Förbundsstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Styrelsen bereder de ärenden som ska upp i förbundsfullmäktige, vilket innebär att alla ärenden som kommer från de lokala ägarnämnderna passerar genom förbundsstyrelsen. Styrelsen har även ansvaret för den ekonomiska förvaltningen.

Representanter i förbundsstyrelsen

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 BURLÖV  BURLÖV
 Nils Holmqvist (M)  Thord Persson (M)
 ESLÖV  ESLÖV
 Cataharina Malmborg (M)  Janet Andersson (S)
 LOMMA  LOMMA
 Anders Berngarn (M)  Paul Andersson (S)
 LUND  LUND
 Anne Landin  (FNL) vice ordförande  ChristerWallstrom (L)
 Lena Fällström (S)  Sahad Lund (MP)
MALMÖ  MALMÖ
 Magdalena Beck (S) ordförande  Åsa Petersson (S)
 Vehbo Hot (S)  Nihad Pasalic (S)
 Håkan Fäldt (M)  Helena Grahn (M)
 Vakant (SD)  Lars Hallberg (SD)
DELEGATION 1  
 Magdalena Beck (S) ordförande  Nils Holmqvist (M)
 Anne Landin (FNL) vice ordförande  Anders Berngarn (M)
 Catharina Malmborg (M)  

Förbundsstyrelsens uppgifter är 

  • att förvalta ekonomin och driva den löpande affärsutvecklingen,
  • att bereda ärenden samt sammanställa underlag från ägarnämnderna för beslut i förbundsfullmäktige,
  • att genomföra samråd med hemkommunerna,
  • att besluta om förvärv, försäljning och uthyrning av egendom,
  • att hantera samtliga verksamhetsfrågor inom förbundet,
  • att anställa och besluta om lön och andra anställningsförhållanden för förbundsdirektören,
  • att fastställa delegationsordning inom förbundsstyrelsen ansvarsområde.

Sidan uppdaterad: 27 november 2020 09:57

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa